Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Misleading and Comparative Advertising Directive (2006/114) - België

Nationale wetgeving
Titel Datum van vaststelling nationale wetgeving Datum van inwerkingtreding PDF
Gerechtelijk Wetboek 10/10/1967 31/10/1967
Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven 21/03/1991 27/07/1993 Belgian Law 1991_nl.pdf
Wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument 14/07/1991 29/02/1992
Loi du 14/7/1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur 14/07/1991 29/02/1992 legislation86_nl.pdf
Wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument 14/07/1991 29/08/1991 legislation377_nl.pdf
Arrêté royal du 6/9/1993 portant des modalités particulières pour la vente à distance de certains produits ou catégories de produits 06/09/1993 15/10/1993 legislation305_nl.pdf
Koninklijk besluit houdende bijzondere regelen voor de verkoop op afstand van sommige produkten of categorieën van produkten 06/09/1993 01/01/9999 legislation388_nl.pdf
Wet tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling. 16/02/1994 01/01/9999 legislation385_nl.pdf
Loi du 16/2/1994 régissant le contrat d'organisation de voyages et le contrat d'intermédiaire de voyages 16/02/1994 04/10/1994 legislation88_nl.pdf
Wet tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling 16/02/1994 04/10/1994
47 records gevonden, u ziet 1 tot en met 10. Bladzijde: 1 2 3 4 5 Volgende pagina Laatste pagina
Handhavingssysteem

Geen resultaten

Zaken
Nationaal ID Gangbare benaming Richtlijnonderdelen Soort beslissing Datum beslissing
link link

Article 4, (a)

Article 4

Article 4, (c)

Rechterlijke beslissing in beroep 05/12/2014
link link

Article 4, (a)

Article 4

Article 4, (c)

Rechterlijke beslissing in beroep 14/01/2014
Court of Cassation, Judgement P.19.0200.N N/A

Chapter 2, Section 1, Article 7

Chapter 2, Section 1, Article 6

Article 3

Article 3

Article 8

Article 5

Article 8

Beslissing hooggerechtshof 04/06/2019
Court of Appeal, Antwerp, NJW 392/2018. N/A

Article 4

Article 4

Rechterlijke beslissing in beroep 03/05/2018
4 records gevonden, u ziet ze alle records. Bladzijde: 1
Rechtsleer
Referentie Titel Auteur Jaar van publicatie
NJW, nr.392, 894-895. Comparative advertising and sponsored links SOENEN, E. 2018
Jaarboek Marktpraktijken 2014, 117-127 Het vergelijken van onderling concurrerende producten – steeds vergelijkende reclame? TERRYN, E. 2014
OHRA, Afl. 68, 2014, 59-93 Vergelijkende reclame STRAETMANS, G., VAN LYSEBETTEN, L. 2014
3 records gevonden, u ziet ze alle records. Bladzijde: 1
Ander materiaal

Geen resultaten