Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Doorstep Selling Directive (85/577) - Česká republika

Název Adoption date In force date PDF
zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 04/12/1963 01/04/1964
zákon č. 202/1990 Sb., o lotericích a jiných podobných hrách 17/05/1990 17/05/1990
Zákon č. 526/1990 Sb. o cenách 21/12/1990 15/01/2015 act on pricing_cs.pdf
Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy 09/02/1995 01/04/1995
Zákon č. 159/1999 Sb. o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu 30/06/1999 23/07/1999
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 24/06/2004 31/12/2005 sb174-04_cs.pdf
Zákon č. 36/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve zně 17/01/2008 12/02/2008 transpos_laws_cz_cs.pdf
Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém 25/01/2012 01/01/2014 ZMPS_cs.pdf
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 03/02/2012 01/01/2014 Obcansky_zakonik_89_2012_cs.pdf
Nařízení vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv 30/10/2013 01/01/2014 363-2013-Sb_cs.pdf
22 records found, displaying 1 to 10. Stránka: 1 2 3 Další stránka Poslední stránka
Enforcement System

No results available

Cases
National ID Common Name Directive Part Decision type Decision date
29 Cdo 2467/2007 link

Article 1, 1.

Jiné 27/08/2009
One record found. Stránka: 1
Legal Literature
Reference Název Author Publication Year
2001, p. 19-40, publisher: Karolinum Evropský system ochrany bankovního klienta (European system of bank customer) M. Tomášek 2001
2006, p. 208, publisher: Spotřebitel.cz Jak předcházet konfliktům (How to Prevent Conflicts) Tomáš Pelikán, Kateřina Bohůnková 2006
2005, p. 94, publisher: Spotřebitel.cz Jak předcházet konfliktům (How to Prevent Conflicts) Tomáš Pelikán, Kateřina Bohůnková 2005
2007, p. 164, Prague, publisher: Grada Publishing Jak úspěšně reklamovat (How to Make a Successful Claim) Daniel Houdek 2007
Jiří Kostelecký, Nová směrnice o právech spotřebitelů – lepší časy pro internetové obchody?, [online]. epravo.cz, published 30 June 2011 Nová směrnice o právech spotřebitelů – lepší časy pro internetové obchody? KOSTELECKY, J. 2011
Právní zpravodaj, 2000, pages 1-4, nr. 8 Novela občanského zákoníku J. Fiala 2000
2003, p. 90-100, 180-188, publisher: ASPI Publishing Občanské právo hmotné (Civil law) Marta Knappová 2003
2003, 8, p. 256-318, 774-776, 802-825, publisher: C. H. Beck Občanský zákoník . Komentář (Civil Code Commentary, 8th edition) O. Jehlička, M. Škárová 2003
2005, p. 452, Praha, publisher: ASPI Publishing Ochrana spotřebitele Tomáš Hulva 2005
2004, p. 452, Prague, publisher: ASPI Publishing Ochrana spotřebitele (Consumer Protection) Tomáš Hulva 2004
28 records found, displaying 1 to 10. Stránka: 1 2 3 Další stránka Poslední stránka

No results available