Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Unfair Contract Terms Directive (93/13) - Česká republika

Použitelné vnitrostátní právní předpisy
Název Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů Vstup v platnost PDF
zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 04/12/1963 01/04/1964
zákon č. 202/1990 Sb., o lotericích a jiných podobných hrách 17/05/1990 17/05/1990
Zákon č. 526/1990 Sb. o cenách 21/12/1990 15/01/2015 act on pricing_cs.pdf
Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy 09/02/1995 01/04/1995
Zákon č. 159/1999 Sb. o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu 30/06/1999 23/07/1999
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 24/06/2004 31/12/2005 sb174-04_cs.pdf
Zákon č. 36/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve zně 17/01/2008 12/02/2008 transpos_laws_cz_cs.pdf
Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém 25/01/2012 01/01/2014 ZMPS_cs.pdf
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 03/02/2012 01/01/2014 Obcansky_zakonik_89_2012_cs.pdf
Nařízení vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv 30/10/2013 01/01/2014 363-2013-Sb_cs.pdf
Nalezeno: 22 záznamy, zobrazeno 1 z 10. Stránka: 1 2 3 Další stránka Poslední stránka
Systém výkonu rozhodnutí

Výsledky nejsou k dispozici.

Jednotlivé případy
Národní identifikační číslo Obecný název Část směrnice Typ rozhodnutí Datum vydání rozhodnutí
No. 4 Nd 226/2008 link

Article 1, 1.

Jiné 25/06/2008
28 Cdo 864/2008 link

Article 5

Jiné 05/08/2008
33 C 68/2008 link

ANNEX I, 1.

Article 3, 3.

Jiné 14/12/2009
31 Cdo 1945/2010 link

Article 3, 3.

Jiné 11/05/2011
II. ÚS 2164/10 link

Article 3, 3.

Jiné 01/11/2011
IV. ÚS 4709/12 link

link

Jiné 06/03/2013
I. ÚS 3512/11 link

Article 3, 1.

Jiné 11/11/2013
33 Cdo 1201/2012 link

link

Article 6, 1.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu 20/06/2013
32 Cdo 191/2014 link

Article 4, 2.

Article 4, 1.

Article 3, 1.

link

Rozhodnutí Nejvyššího soudu 29/09/2015
cpjn 203/2013 link

link

Jiné 23/04/2014
Nalezeno: 16 záznamy, zobrazeno 1 z 10. Stránka: 1 2 Další stránka Poslední stránka
Právní nauka
Referenční číslo Název Autor Rok vydání
European Review of Private Law, 2010, pages 155-164, nr. 1 Civil Law in the Czech Republic: The Draft Version of the Civil Code and Consumer Protection. Markéta Selucká 2010
European Review of Private Law, 2010, p. 155-164, nr. 1 Civil Law in the Czech Republic: The Draft Version of the Civil Code and Consumer Protection. Markéta Selucká 2010
2009, praha, publisher: C. H. Beck Commentary of art. 51a – 57; art. 612 - 627 in Civil Code. Milan Hulmák 2009
Právní rozhledy 15-16/2019. p. 515. 2019. Consumer protection in injunction proceedings HULMÁK, M. 2019
Časopis pro právní vědu a praxi, 2008, pages 241-246, nr. 3 Delimitation of Consumer Protection in Czech Law in the Context of the European Consumer Acquis J. Fiala, Markéta Selucká 2008
Časopis pro právní vědu a praxi, 2008, pages 241-246 Delimitation of Consumer Protection in Czech Law in the Context of the European Consumer Acquis J. Fiala, Markéta Selucká 2008
2008, Prague, publisher: Linde Praha Eliáš et al. Občanský zákoník I. Velký akademický komentář. (Civil Code. Big Academic Commentary.) Civil Code, Big Academic Commentary Markéta Selucká 2008
Wirtschaft und Recht in Osteuropa, 2009, pages 298-301, nr. 10 Entwicklungstendenzen des Verbraucherschutzes in der Tschechischen Republik. Markéta Selucká, Jaromír Tauchen, Gregor Stein 2009
Wirtschaft und Recht in Osteuropa, 2009, pages 298-301 Entwicklungstendenzen des Verbraucherschutzes in der Tschechischen Republik. Markéta Selucká, Jaromír Tauchen, Gregor Stein 2009
2006, p. 208, publisher: Spotřebitel.cz Jak předcházet konfliktům (How to Prevent Conflicts) Tomáš Pelikán, Kateřina Bohůnková 2006
Nalezeno: 44 záznamy, zobrazeno 1 z 10. Stránka: 1 2 3 4 5 Další stránka Poslední stránka
Ostatní materiál

Výsledky nejsou k dispozici.