Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Unfair Contract Terms Directive (93/13) - Danmark

National lov
Titel Dato for vedtagelse af nationale love Ikrafttrædelsesdato PDF
Lov nr.472/1993 om pakkerejser 30/06/1993 01/10/1993 legislation191_da.pdf
Pakkerejseloven 30/06/1993 01/10/1993 Pakkerejseloven_da.pdf
Bekendtgørelse nr. 776 af 21/09/1993 om pakkerejser 21/09/1993 01/10/1993 Bekendtgørelse om pakkerejser_da.pdf
Bekendtgørelse nr. 776/1993 om pakkerejser 21/09/1993 01/10/1993 legislation190_da.pdf
Lovbekendtgørelse nr. 781/1996 om aftaler og andre retshandler på formuerettens område 26/08/1996 01/01/9999 legislation193_da.pdf
Lov nr. 234 af 2. april 1997 om forbrugeraftaler, der giver brugsret til fast ejendom på timesharebasis 02/04/1997 15/04/1997 legislation195_da.pdf
Bekendtgørelse nr. 866 af 18/09/2000 om oplysning om salgspris og enhedspris for forbrugsvarer 18/09/2000 01/12/2000 Bekendtgørelse om oplysning om salgspris og enhedspris for forbrugsvar_da.pdf
Bekendtgørelse nr. 866 af 18. september 2000 om oplysning om salgspris og enhedspris for forbrugsvarer 18/12/2000 01/12/2000 legislation197_da.pdf
Forbrugerbeskyttelsesforbudsloven 20/12/2000 01/01/2001 Forbrugerbeskyttelsesforbudsloven_da.pdf
Lov nr. 1257/2000 om forbud til beskyttelse af forbrugernes interesser 20/12/2000 01/01/2001 legislation198_da.pdf
30 registreringer fundet, viser 1 til 10. Side: 1 2 3 Næste side Sidste side
Håndhævelsessystem

Ingen resultater

Sager
Nationalt ID-nr. Almindeligt anvendt navn Del af direktivet Afgørelsestype Afgørelsesdato
afd. B-0144-00 A and B vs. C and D

Article 5

Andet 29/09/2000
15. afd. nr. B-3711-03 A versus Midt-gaard Auto-mobiler A/S.

Article 6, 1.

Andet 31/08/2004
I 286/1994 Consumer Ombudsman versus The Danish Bankers’ Association on behalf of Bikuben Girobank A/S

Article 7

Andet 08/12/1997
II 420/2000 Flemming Sølvsten Automobiler A/S versus Daniel Navne

Article 6, 2.

Article 6, 1.

Andet 04/01/2002
V 30/03 and V 31/03 Forbru-gerrådet som manda-tar for Poul Jep-pesen et al. versus Viasat A/S

Article 1, 1.

Andet 15/06/2005
B-0546-08 Ford Credit ./. D

Article 6, 2.

Article 6, 1.

Andet 03/07/2008
K, afd. B-1622-99 Handelsfinans A/S vs. D

Article 6, 2.

Article 6, 1.

Andet 13/09/2000
H.D. 16. december 1999 i sagerne II 210/1997, II 212/1997, II 276/1997, II 277/1997, II 278/1997 og II 279/1997 link

Article 2, (b)

Afgørelse fra højesteret 16/12/1999
V.L.D. 18. september 1998 i anke 10. afd. B-1985-97 link

Article 3, 2.

Article 3, 2.

Article 3, 1.

Afgørelse fra en appeldomstol 18/09/1998
H.D. 12. marts 2014 i sag 16/2013 (1. afd.) link

Article 3, 1.

Afgørelse fra højesteret 12/03/2014
18 registreringer fundet, viser 1 til 10. Side: 1 2 Næste side Sidste side
Retslitteratur
Henvisning Titel Forfatter Offentliggørelsesår
2005, 4, Copenhagen, publisher: Jurist- og økonomforbundets Forlag Aftaleloven med kommentarer Lennart Lynge Andersen 2005
2006, 5, Copenhagen, publisher: Forlaget Thomson Aftaler og Mellemmænd Palle Bo Madsen, Lennart Lynge Andersen 2006
2006, 5, København, publisher: Thomson, Gad Aftaler og Mellemmænd Palle Bo Madsen, Lennart Lynge Andersen 2006
Købeloven med kommentarer, Karnov. Consumer Law with comments THEILGAARD, S., AMIRI, A. and JACOBSEN, T. 2017
Vanamo P., Tamm D., Gram Mortensen B. (eds) Nordic Law in European Context. Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice, vol 73. Springer, Cham Contracting with a Social Dimension. BÄRLUND, J. and MOEGELVANG-HANSEN, P. Ukendt
2007, p. 449, København, publisher: Thomson, Gad Forbrugerretten II Kristoffersen Sonny 2007
2002, 2, p. 454-458, Copenhagen, publisher: Gjellerup Grundlæggende aftaleret Mads Bryde Andersen 2002
Ugeskrift for Retsvæsen, 2000, p. 86 et seq Harmonisering af urimelige kontraktvilkår i europæiske forbrugeraftaler. Anita Plesner Björk 2000
2007, København, publisher: Ex Tuto Publishing Markedsføringsretten Peter Møgelvang-Hansen, Thomas Riis, Jan Trzaskowski 2007
Palle Bo Madsen, Markedsret 2 - Markedsføringsret og Konkurrenceværn, 6. udg., 2015, Jurist - og Økonomforbundets Forlag Markedsret 2 MADSEN, P. B. 2015
11 registreringer fundet, viser 1 til 10. Side: 1 2 Næste side Sidste side
Andet materiale
Titel Udspringer af
Decision 16/09745 Consumer Complaint Board
Én registrering fundet. Side: 1