Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Unfair Contract Terms Directive (93/13) - Finland

sv_National Law
Titel sv_Adoption date sv_In force date PDF
Lag om paketresor 28/11/1994 01/07/1995 Lag om Paketresor_sv.pdf
Konsumentskyddslag 16/12/1994 01/01/1995
Lag om gränsöverskridande förbudsförfarande 21/12/2000 01/01/2001 Lag om gränsöverskridande förbudsförfarande_sv.pdf
Konsumentskyddslag 13/12/2001 01/01/2002
Lag om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet 29/08/2008 01/10/2008 Lag om Otillbörligt Förfarande i Näringsverksamhet_sv.pdf
Laki kuluttajansuojalain 2 luvun muuttamisesta 29/08/2008 01/10/2008 in SW_sv.pdf
Konsumentskyddslag 29/08/2008 01/10/2008 Konsumentskyddslag_sv.pdf
Konsumentskyddslag 29/08/2008 01/10/2008
Lag om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet 29/08/2008 01/10/2008
Statsrådets förordning om otillbörligt förfarande från konsumentsynpunkt vid marknadsföring och i kundrelationer 11/09/2008 01/10/2008 Decree on unfair practices SWE_sv.pdf
sv_18 sv_records found, displaying 1 to 10. Sidan: 1 2 Nästa sida Sista sidan
sv_Enforcement System

sv_No results available

sv_Cases
sv_National ID sv_Common Name sv_Directive Part sv_Decision type sv_Decision date
S2012/492 KKO:2014:30

Article 4, 1.

sv_Supreme court decision 19/05/2014
S2014/652 KKO:2015:60

Article 4, 2.

Article 6, 1.

sv_Supreme court decision 15/09/2015
S2014/338 KKO:2016:49

Article 5

Article 4, 2.

Article 3, 1.

sv_Supreme court decision 16/08/2016
sv_3 sv_records found, displaying all sv_records. Sidan: 1
sv_Legal Literature

sv_No results available

sv_Other material
Titel sv_Emanating from
Bedömning av orimliga avtalsvillkor Kilpailu- ja kuluttajavirasto (the Finnish Competition and Consumer Authority)
sv_One sv_record found. Sidan: 1