Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Unfair Contract Terms Directive (93/13) - Malta

Liġi Nazzjonali
Titolu Data tal-adozzjoni għal-liġijiet nazzjonali Id-data tad-dħul fis-seħħ PDF
Kodiċi tal-Kummerċ 02/10/1857 12/12/2007
Att dwar Kuntratti fuq l-Għatba tal-Bieb 04/02/1987 11/02/1987
Att dwar l-Affarijiet tal-Konsumatur 02/12/1994 23/01/1996
Att dwar Servizzi tal-Ivvjaġġar u tat-Turiżmu għal Malta 13/07/1999 01/09/1999
Regolamenti Dwar Bejgħ Mill-Bogħod (378.08) 17/08/2001 04/09/2001
Regolamenti dwar Pakkett ta' l-Ivvjaġġar, Pakkett Vaganzi u Pakkett ta' Tours 01/11/2001 01/11/2001
Regolamenti dwar Prezzijiet Indikati skond l-Att dwar l-Affarijiet tal-Konsumaturi 27/09/2002 01/10/2002
Regolamenti Dwar Distance Selling (Retail Financial Services) (330.07) 04/02/2005 04/02/2005
Regolamenti ta' l-2006 dwar il-Komunikazzjonijiet u Transazzjonijiet Elettronici (generali) 24/10/2006 24/10/2006
Regolamenti ta' l-2006 dwar Ingunzjonijiet ghall-Harisien ta' l-Interessi tal-Konsumaturi (Pakkett ta' l-Ivjaggar u Protezzjoni ta' Xerrejja f'Kuntratti ta' Time Sharing fi Proprjetà Immobbli) 24/11/2006 24/11/2006
Instab(u) 26 rekords. Qed jintwerew 1 minn 10. Paġna: 1 2 3 Next page L-aħħar paġna
Sistema ta’ Infurzar

Ebda riżultat disponibbli

Każijiet
ID Nazzjonali Isem Komuni Parti tad-Direttiva Tip ta’ deċiżjoni Data tad-Deċiżjoni
link Albert Bartolo vs Victor Calleja noe

Article 3, 1.

Article 2

Oħrajn 09/01/1995
link Carmelo Grima noe vs Carmel Vella Brincat noe

ANNEX I, 1.

Article 1, 1.

Oħrajn 22/11/1985
link Debono et vs Platinum International (Malta) Limited

ANNEX I, 1., (q)

Deċiżjoni amministrattiva suġġetta għal appell 05/02/2016
1004/2009 Edmund Barbara u Steve Barbara ezercenti l-kummerce taht l-isem Barbara Music Sh. v J. u M. Formosa

Article 4, 1.

Article 3, 1.

Article 2

Oħrajn 04/04/2011
232/2007/2 F.Advertising Limited [C 27689] vs Anthony u Mary Rose konjugi Tabone

Article 4, 1.

Article 3, 1.

Article 2

Oħrajn 04/10/2011
link F (Advertising) Limited vs Falzon et

link

Deċiżjoni tal-qorti, l-ewwel grad 30/11/2012
897/2009 Gasan Mamo Insurance Limited kif surrogata tal-assigurati taghha Nicholas Curmi et Vs Ryan Air Ltd.

Article 4, 1.

Article 3, 1.

Article 2

Oħrajn 20/06/2011
4/2008 Grech Pia vs Mondial Travel

Article 4, 2.

Article 3, 1.

Article 2

Oħrajn 07/11/2008
link Malta Property Auctioneers Limited vs Becker et

link

Deċiżjoni tal-qorti, l-ewwel grad 29/11/2012
Appell Civil Numru 15/2008 Maria Geraldine Attard Vs Go Mobisle Communications Ltd.

Article 5

Article 4, 2.

Article 4, 1.

Article 3, 3.

Article 3, 2.

Article 3, 1.

Article 2

Oħrajn 24/04/2009
Instab(u) 14 rekords. Qed jintwerew 1 minn 10. Paġna: 1 2 Next page L-aħħar paġna
Letteratura Legali
Referenza Titolu Awtur Sena tal-Pubblikazzjoni
University of Malta Doctor of Laws thesis (LL.D.), 1997 A Study of Unfair Terms in Consumer Transactions Tzeitel Muscat 1997
2010, p. x, Magister Juris in European and Comparative Law University of Malta Maximum harmonization of EU Consumer Protection legislation : the way forward Hugh Beale 2010
University of Malta Doctor of Laws thesis (LL.D.), 2002 Online Consumer Contracts concerning goods and services: The response of the European Union to ensure Consumer Protection Jonathan Zammit 2002
2006, p. x, University of Malta – Faculty of Law – LL.D. thesis The concept of ‘unfairness’ in commercial transactions under EC consumer law Isabella Grixti 2006
University of Malta Doctor of Laws thesis (LL.D.), 2002 The Effects of the Consumer Affairs (Amendment) Act (XXVI of 2000) on some aspects of the Law of Obligations Claudine Zarb 2002
2008, publisher: Ashgate The Impact of the European Union on Consumer Policy in Malta: a Mixed Blessing? Paul Edgar Micallef 2008
2005, University of Malta, publishers: Unfair Terms in Standard Form Contracts under Maltese Law Ian Vella Galea 2005
Revue europeenne de droit de la consommation, 2002, pages 43-60 ‘Les clauses abusives dans les contracts conclus par des consommateurs – le point de vue maltais’ Paul Edgar Micallef 2002
Instab(u) 8 rekords . Qed jintwerew l- rekords kollha. Paġna: 1
Materjal ieħor

Ebda riżultat disponibbli