Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Unfair Contract Terms Directive (93/13) - Polska

Tytuł Adoption date In force date PDF
Kodeks Cywilny 23/04/1964 01/01/1965 Kodeks cywilny_pl.pdf
Kodeks Cywilny 23/04/1964 01/01/1965 legislation263_pl.pdf
Kodeks postępowania cywilnego 17/11/1964 01/01/1965
Kodeks wykroczeń 20/05/1971 01/01/1972 Kodeks wykroczeń_pl.pdf
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 16/04/1993 09/12/1993
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 16/04/1993 09/12/1993 Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji_pl.pdf
Ustawa o usługach turystycznych z 29 sierpnia 1997 r. 29/08/1997 01/07/1998 legislation262_pl.pdf
Ustawa o usługach turystycznych 29/08/1997 01/07/1998 Ustawa o uslugach turystycznych_pl.pdf
Ustawa z dnia 2 marca 2000r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 02/03/2000 01/07/2000 legislation154_pl.pdf
Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną (. 02/03/2000 01/07/2000
27 records found, displaying 1 to 10. Strona: 1 2 3 Następna strona Ostatnia strona
Enforcement System

No results available

Cases
National ID Common Name Directive Part Decision type Decision date
XVII Amc 39/01 Claimant: not specified, Defendant: BIG Bank Gdański S.A

Article 3, 1.

Article 2

Inne 13/05/2002
SN T V CK 277/02 Claimant - Grzegorz S., Defendant – Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji “Warta” S.A.

Article 3, 1.

Article 2

Inne 09/10/2003
T XVII Amc 11/01 Claimant - not specified, Defendant - „E-A.” Konsorcjum sp. z o.o.

Article 3, 1.

Article 7

Article 2

Inne 13/05/2002
T XVII Amc 47/01 Head of the Office for the Protection of Competition and Consumers, Defendant – Powszechna Kasa

ANNEX I, 1.

Article 3, 2.

Article 3, 1.

Article 2

Inne 30/09/2002
SN T I CK 162/04 Katarzyna and Wiesław B. v Bank Handlowy w W. S.A.

Article 3, 3.

Article 3, 2.

Article 3, 1.

Article 2

Inne 06/10/2004
III SZP 3/03 link

Article 1, 2.

Article 7

Annex I

Inne 13/07/2006
I CK 586/04 link

Article 3, 1.

Article 2

Inne 23/03/2005
I CSK 72/15 link

Article 5

Supreme court decision 04/03/2016
I CSK 125/15 link

Article 3, 1.

Supreme court decision 15/01/2016
I ACa 125/13 link

ANNEX I, 1., (b)

Article 3, 1.

Court decision in appeal 17/07/2013
16 records found, displaying 1 to 10. Strona: 1 2 Następna strona Ostatnia strona
Legal Literature
Reference Tytuł Author Publication Year
ADR. Arbitraż i mediacja, 2008, pages 21-25 Alternatywne metody rozwiązywania sporów w sprawach konsumenckich K. Gajda 2008
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004, pages 413-430 Antynomie ochrony konsumenta w prawie wspólnotowym. E. Łetowska 2004
N/A Contractual justice. Concept, implementation, boundaries. WILEJCZYK, M. Unknown
Przegląd Prawa Handlowego, 2009, pages 8-14 Ewolucja ochrony konsumentów w świetle projektu dyrektywy o prawach konsumentów M. Namysłowska 2009
Europejski Przegląd Sądowy, 2006, pages 12-24 Implementacja prawa konsumenckiego w Polsce M. Jagielska, E. Łetowska, K. Lis, P Mikłaszewicz, A. Wiewiórowska-Domagalska 2006
Glosa, 2014, no 3. pages 26-33 Klauzula przewidująca wyłączną właściwość sądu polubownego (w świetle art. 3 dyrektywy 93/13/EWG) STEFANICKI, R. 2014
Przegląd Prawa Handlowego, 2015, no 7. pages 32-40. Klauzule abuzywne a postępowanie przed sądem polubownym z udziałem konsumenta LICHOŃ, K. 2015
2005, p. 400, publishers: Klauzule abuzywne w polskim prawie ochrony konsumenta. M. Skory 2005
Prawo Bankowe, 2004, p. 85 Luki we wzorcach umownych i ich interpretacja A. Świstak 2004
N/A Modification of abusive clauses in the so-called unilateral amendment of the contract and violation of collective consumer interests BOLECKI, A. Unknown
24 records found, displaying 1 to 10. Strona: 1 2 3 Następna strona Ostatnia strona

No results available