Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Unfair Contract Terms Directive (93/13) - Slovensko

Vnútroštátne právo
Názov Dátum prijatia pre vnútroštátne predpisy Dátum nadobudnutia účinnosti PDF
Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom 04/12/1963 16/12/1963
Zákon č.40/1964 Zb. 26/02/1964 05/03/1964
Zákon č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 05/01/1991 01/01/1992
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 05/11/1991 01/01/1992
Zákon č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky 15/11/1995 09/12/1995
Zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji 16/03/2000 01/04/2000
Zákon č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov 05/04/2001 01/05/2001
Zákon č. 147/2001 Z.z. o reklame v znení neskorších predpisov 05/04/2001 01/05/2001
Zákon č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr 14/06/2001 01/10/2001
Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 12/12/2001 01/01/2002
Nájdených: 36 záznamy, zobrazuje sa 1 až 10. Strana: 1 2 3 4 Nasledujúca stránka Posledná stránka
Systém výkonu

Nie sú k dispozícii žiadne výsledky

Veci
Národný identifikačný prvok Všeobecný názov Časť smernice Typ rozhodnutia Dátum rozhodnutia
P/0221/06/10 link

Article 3, 3.

Article 3, 2.

Article 3, 1.

Article 2

Iný 28/07/2010
17CoE/44/2012 (Pohotovost) link

ANNEX I, 1.

Article 3, 3.

Article 3, 2.

Article 3, 1.

Article 6, 2.

Article 2

Article 6, 1.

Iný 08/08/2012
21Er/1390/2009-7 link

ANNEX I, 1.

Article 3, 3.

Article 3, 2.

Article 3, 1.

Article 6, 2.

Article 2

Article 6, 1.

Iný 08/04/2010
7C/817/2014 link

Article 3, 2.

Article 1, 2., (a)

Súdne rozhodnutie, prvý stupeň 24/02/2015
Case 2Cob/40/2014 link

link

Article 2, (e)

Súdne rozhodnutie v odvolacom konaní 11/12/2014
Case 1Sžr/150/2012 link

Chapter 1, Article 2, (d)

Article 6, 1.

Rozhodnutie Najvyššieho súdu 11/06/2013
Case 8 MCdo 6/2014 link

Article 7, 2.

Article 6, 1.

Rozhodnutie Najvyššieho súdu 10/03/2015
Case III. ÚS 424/2015-16 link

Article 4, 2.

Article 4, 1.

Article 8

Article 3, 2.

Súdne rozhodnutie v odvolacom konaní 08/09/2015
Case II. ÚS 812/2014-15 link

Article 3, 2.

Article 7, 1.

Article 6, 1.

Súdne rozhodnutie v odvolacom konaní 25/11/2014
P/0291/05/2015 link

Article 1, 1.

Article 8

Správne rozhodnutie, prvý stupeň 28/10/2015
Nájdených: 14 záznamy, zobrazuje sa 1 až 10. Strana: 1 2 Nasledujúca stránka Posledná stránka
Právna náuka
Odkaz Názov Autor Rok vydania
Justičná revue, 63, 2011, no. 6-7, p. 930-938 Ad: rozhodcovské súdy a ich právomoc v ochrane spotrebiteľov BARDAČ, R. 2011
Compilation of articles Dezintegrácia slovenského právneho systému právom na ochranu spotrebiteľa CSACH, K. 2007
Jana Mazáková, IURIS LIBRI spol. s.r.o., 2016, ISBN 978-80-89635-23-8 Judikatúra. Ochrana spotrebiteľa MAZÁKOVÁ, J. 2016
STRAPÁČ, P., "Neprijateľné zmluvné podmienky vo svetle ochrany spotrebiteľa", 2014, accessed 04.01.2017 Neprijateľné zmluvné podmienky vo svetle ochrany spotrebiteľa STRAPÁČ, P. 2014
Justičná revue, 58, 2006, no. 11, p. 1-1690 Neprimerané podmienky v spotrebiteľských zmluvách vo svetle judikatúry Európskeho súdneho dvora a súdov členských štátov CSACH, K. 2007
Bulletin slovenskej advokácie, 19, 2013, no. 6, p. 20-30 Ochrana spotrebiteľa v civilnom procese LAZÍKOVÁ, J., ŠTEVČEK, M. 2013
P. Ondrásiková, Právnická osoba nemôže byť spotrebiteľom?, Wolters Kluwer SK, 2015 Právnická osoba nemôže byť spotrebiteľom? ONDRÁŠIKOVÁ, P. 2015
Justičná revue, 63, 201, no. 6-7, p. 815 - 840 Prekážka právoplatne rozhodnutej veci v civilnom procese vo vybraných súvislostiach ŠTEVČEK, M., LAZÍKOVÁ, J. 2011
Justičná revue, 62, 2010, no. 11, p. 1159-1173 Rozhodcovské súdy a ich právomoc v ochrane spotrebiteľov DRGONCOVÁ, J. 2010
Justičná revue, 66, 2014, no. 3, p. 411-423 Spotrebiteľské právo a Nariadenie o spoločnom európskom kúpnom práve RYCHNAVSKÝ, P. 2014
Nájdených: 19 záznamy, zobrazuje sa 1 až 10. Strana: 1 2 Nasledujúca stránka Posledná stránka
Iný materiál

Nie sú k dispozícii žiadne výsledky