Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Timeshare Directive (94/47) - België

Nationale wetgeving
Titel Datum van vaststelling nationale wetgeving Datum van inwerkingtreding PDF
Gerechtelijk Wetboek 10/10/1967 31/10/1967
Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven 21/03/1991 27/07/1993 Belgian Law 1991_nl.pdf
Wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument 14/07/1991 29/02/1992
Loi du 14/7/1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur 14/07/1991 29/02/1992 legislation86_nl.pdf
Wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument 14/07/1991 29/08/1991 legislation377_nl.pdf
Arrêté royal du 6/9/1993 portant des modalités particulières pour la vente à distance de certains produits ou catégories de produits 06/09/1993 15/10/1993 legislation305_nl.pdf
Koninklijk besluit houdende bijzondere regelen voor de verkoop op afstand van sommige produkten of categorieën van produkten 06/09/1993 01/01/9999 legislation388_nl.pdf
Wet tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling. 16/02/1994 01/01/9999 legislation385_nl.pdf
Loi du 16/2/1994 régissant le contrat d'organisation de voyages et le contrat d'intermédiaire de voyages 16/02/1994 04/10/1994 legislation88_nl.pdf
Wet tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling 16/02/1994 04/10/1994
47 records gevonden, u ziet 1 tot en met 10. Bladzijde: 1 2 3 4 5 Volgende pagina Laatste pagina
Handhavingssysteem

Geen resultaten

Zaken

Geen resultaten

Rechtsleer
Referentie Titel Auteur Jaar van publicatie
Tijdschrift voor Appartements- en Immorecht, 1999, pages 1-12 De implementatie van de timesharingrichtlijn in het Belgisch recht R Timmermans, G Schenk 1999
Rechtskundig Weekblad, 1999, pages 1105-1131 De Wet van 11 april 1999 betreffende de overeenkomsten inzake de verkrijging van een recht van deeltijds gebruik van onroerende goederen: de lang verwachte deus ex machina of een doekje voor het bloeden? J J Van De Velde 1999
Intersentia, 2007, p. 628 Handboek consumentenbescherming en handelspraktijken R. Steennot, S. Dejonghe 2007
Revue européenne de droit de la consommation, 1999, pages 261-264 La nouvelle loi belge sur le timeshare Veronique Cambier 1999
Actualités du droit, 2000, pages 585-650 Le point sur le time-sharing B Vanbrabant 2000
TPR, 2011, pages 921-1320 Overzicht van rechtspraak. Handelsrecht en Handelspraktijken 2003-2010 Evelyne Terryn, H. De Wulf, B. Keirsbilck 2011
Wolters Kluwer, 2000, pages 155-187 Timesharing Hans de Coninck 2000
2006, p. 127, publisher: Larcier Time-sharing B Vanbrabant 2006
Immobilier, 2011, pages 3-5 Time-sharing: du changement J. Dirix 2011
9 records gevonden, u ziet ze alle records. Bladzijde: 1
Ander materiaal

Geen resultaten