Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Consumer Sales and Guarantees Directive (1999/44) - Malta

mt_National Law
Titolu mt_Adoption date mt_In force date PDF
Kodiċi tal-Kummerċ 02/10/1857 12/12/2007
Att dwar Kuntratti fuq l-Għatba tal-Bieb 04/02/1987 11/02/1987
Att dwar l-Affarijiet tal-Konsumatur 02/12/1994 23/01/1996
Att dwar Servizzi tal-Ivvjaġġar u tat-Turiżmu għal Malta 13/07/1999 01/09/1999
Regolamenti Dwar Bejgħ Mill-Bogħod (378.08) 17/08/2001 04/09/2001
Regolamenti dwar Pakkett ta' l-Ivvjaġġar, Pakkett Vaganzi u Pakkett ta' Tours 01/11/2001 01/11/2001
Regolamenti dwar Prezzijiet Indikati skond l-Att dwar l-Affarijiet tal-Konsumaturi 27/09/2002 01/10/2002
Regolamenti Dwar Distance Selling (Retail Financial Services) (330.07) 04/02/2005 04/02/2005
Regolamenti ta' l-2006 dwar il-Komunikazzjonijiet u Transazzjonijiet Elettronici (generali) 24/10/2006 24/10/2006
Regolamenti ta' l-2006 dwar Ingunzjonijiet ghall-Harisien ta' l-Interessi tal-Konsumaturi (Pakkett ta' l-Ivjaggar u Protezzjoni ta' Xerrejja f'Kuntratti ta' Time Sharing fi Proprjetà Immobbli) 24/11/2006 24/11/2006
mt_26 mt_records found, displaying 1 to 10. Paġna: 1 2 3 Next page L-aħħar paġna
mt_Enforcement System

mt_No results available

mt_Cases
mt_National ID mt_Common Name mt_Directive Part mt_Decision type mt_Decision date
13/2012 Agius vs International Trading Company Ltd

Article 2

Article 5, 1.

mt_Administrative decision in appeal 28/01/2015
12/2007 Antoinette Abela vsInternational Sales Direct

Article 3, 2.

Oħrajn 28/01/2008
968/1992/2 Arthur Valletta Vs Cutajar Mario Noe

Article 6 , 1.

Oħrajn 01/02/2008
2/2011 Brian Gilford vs Andrew Howie

Article 2, 1.

Oħrajn 16/06/2011
719/2001/1 C. Fino & Sons Limited Vs Neville u Antoinette konjugi Bonnici

Article 2, 1.

Article 3, 1.

Article 5, 1.

Oħrajn 06/10/2010
1/2014 Casingena vs Quality Line Limited

link

mt_Administrative decision in appeal 29/07/2015
13/2007 Doris Giordimania VsOxford Mobbli Limited

Article 3, 2.

Oħrajn 28/03/2008
10/2007 Erminia Parfitt vs Krea (Malta) Limited

Article 3, 2.

Oħrajn 12/12/2007
378/2012 Garraffa vs Gasan Enterprises Limited

link

mt_Court decision, first degree 02/04/2015
Appell Civili Numru 684/2007/1 HPS Trading Limited vs Dr. Martin Debattista u Celia Debattista

Article 2, 5.

Oħrajn 30/10/2009
mt_23 mt_records found, displaying 1 to 10. Paġna: 1 2 3 Next page L-aħħar paġna
mt_Legal Literature
mt_Reference Titolu mt_Author mt_Publication Year
2010, p. x, Magister Juris in European and Comparative Law University of Malta Maximum harmonization of EU Consumer Protection legislation : the way forward Hugh Beale 2010
2008, publisher: Ashgate The Impact of the European Union on Consumer Policy in Malta: a Mixed Blessing? Paul Edgar Micallef 2008
mt_2 mt_records found, displaying all mt_records. Paġna: 1
mt_Other material

mt_No results available