Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Consumer Sales and Guarantees Directive (1999/44) - Polska

Przepisy krajowe
Tytuł Data przyjęcia przepisów krajowych Data wejścia w życie PDF
Kodeks Cywilny 23/04/1964 01/01/1965 Kodeks cywilny_pl.pdf
Kodeks Cywilny 23/04/1964 01/01/1965 legislation263_pl.pdf
Kodeks postępowania cywilnego 17/11/1964 01/01/1965
Kodeks wykroczeń 20/05/1971 01/01/1972 Kodeks wykroczeń_pl.pdf
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 16/04/1993 09/12/1993
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 16/04/1993 09/12/1993 Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji_pl.pdf
Ustawa o usługach turystycznych z 29 sierpnia 1997 r. 29/08/1997 01/07/1998 legislation262_pl.pdf
Ustawa o usługach turystycznych 29/08/1997 01/07/1998 Ustawa o uslugach turystycznych_pl.pdf
Ustawa z dnia 2 marca 2000r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 02/03/2000 01/07/2000 legislation154_pl.pdf
Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną (. 02/03/2000 01/07/2000
Znaleziono 27 rekordy, wyświetlane są pozycje od 1 do 10. Strona: 1 2 3 Następna strona Ostatnia strona
System egzekwowania przepisów

Brak wyników

Sprawy
Identyfikator krajowy Nazwa zwyczajowa Część dyrektywy Rodzaj decyzji Data decyzji
III CZP 50/2011 Klaudia R. v. Anna K.

Article 1, 1.

Inne 14/10/2011
V CSK 293/08 link

Article 2, 1.

Article 1, 1.

Orzeczenie sądu najwyższego 03/12/2008
IV CSK 75/12 link

Article 1, 1.

Orzeczenie sądu najwyższego 05/07/2011
VI ACa 301/14 link

Article 1, 1.

Article 6 , 1.

Orzeczenie sądu w postępowaniu odwoławczym 18/12/2014
II Ca 979/12 link

Article 1

Article 5, 2.

Orzeczenie sądu w postępowaniu odwoławczym 11/01/2013
Supreme Court, Judgement II CSK 306/18 N/A

Article 2

Orzeczenie sądu najwyższego 03/07/2019
Znaleziono 6 rekordy , wyświetlane są wszystkie rekordy. Strona: 1
Literatura prawnicza
Odniesienie Tytuł Autor Rok publikacji
ADR. Arbitraż i mediacja, 2008, pages 21-25 Alternatywne metody rozwiązywania sporów w sprawach konsumenckich K. Gajda 2008
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004, pages 413-430 Antynomie ochrony konsumenta w prawie wspólnotowym. E. Łetowska 2004
2004, Warszawa, publisher: C. H. Beck Europejskie prawo umów konsumenckich Ewa Łętowska 2004
Przegląd Prawa Handlowego, 2009, pages 8-14 Ewolucja ochrony konsumentów w świetle projektu dyrektywy o prawach konsumentów M. Namysłowska 2009
Europejski Przegląd Sądowy, 2006, pages 12-24 Implementacja prawa konsumenckiego w Polsce M. Jagielska, E. Łetowska, K. Lis, P Mikłaszewicz, A. Wiewiórowska-Domagalska 2006
Przegląd Legislacyjny, 2013, no 2. p. 47-64. Kodeks cywilny czy ustawa? Wybrane zagadnienia implementacji dyrektywy 1999/44/WE w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji do polskiego porządku prawnego SZAROWSKI, M. 2013
2006, Kraków Konsumenckie Prawo Odstąpienia od Umowy Sprzedaży Rzeczy A. Kołodziej 2006
2011, p. 204, publishers: Nieuczciwe praktyki na rynku bankowych usług konsumenckich. E. Rutkowska-Tomaszewska 2011
2010, p. 260, publishers: Niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej. E. Habryn – Motawska 2010
Rejent, 2006, pages 106-123 Niezgodność towaru z umową jako przesłanka odpowiedzialności sprzedawcy w ramach sprzedaży konsumenckiej J. Puzyna 2006
Znaleziono 29 rekordy, wyświetlane są pozycje od 1 do 10. Strona: 1 2 3 Następna strona Ostatnia strona
Inne materiały
Tytuł Pochodzące od
Decision of the President of Competition and Consumer Protection Office no. RKT-3/2019 The President of Competition and Consumer Protection Office
rekord – znaleziono jedną pozycję. Strona: 1