Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Consumer Sales and Guarantees Directive (1999/44) - Slovensko

Názov Adoption date In force date PDF
Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom 04/12/1963 16/12/1963
Zákon č.40/1964 Zb. 26/02/1964 05/03/1964
Zákon č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 05/01/1991 01/01/1992
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 05/11/1991 01/01/1992
Zákon č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky 15/11/1995 09/12/1995
Zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji 16/03/2000 01/04/2000
Zákon č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov 05/04/2001 01/05/2001
Zákon č. 147/2001 Z.z. o reklame v znení neskorších predpisov 05/04/2001 01/05/2001
Zákon č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr 14/06/2001 01/10/2001
Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 12/12/2001 01/01/2002
36 records found, displaying 1 to 10. Strana: 1 2 3 4 Nasledujúca stránka Posledná stránka
Enforcement System

No results available

Cases
National ID Common Name Directive Part Decision type Decision date
7C/792/2014 link

Article 1, 2., (a)

Court decision, first degree 05/03/2015
11S/92/2011 link

Article 3, 4.

Article 3, 2.

Article 8, 2.

Article 3, 3., -

Court decision in appeal 24/04/2012
7C/817/2014 link

Article 3, 2.

Article 1, 2., (a)

Court decision, first degree 24/02/2015
3 records found, displaying all records. Strana: 1
Legal Literature
Reference Názov Author Publication Year
Compilation of articles Dezintegrácia slovenského právneho systému právom na ochranu spotrebiteľa CSACH, K. 2007
Jana Mazáková, IURIS LIBRI spol. s.r.o., 2016, ISBN 978-80-89635-23-8 Judikatúra. Ochrana spotrebiteľa MAZÁKOVÁ, J. 2016
P. Ondrásiková, Právnická osoba nemôže byť spotrebiteľom?, Wolters Kluwer SK, 2015 Právnická osoba nemôže byť spotrebiteľom? ONDRÁŠIKOVÁ, P. 2015
Poradca, 2004, p. 12, nr. 10 Spotrebiteľská kúpna zmluva vo svele novej právnej úpravy Imrich Fekete 2004
Justičná revue, 66, 2014, no. 3, p. 411-423 Spotrebiteľské právo a Nariadenie o spoločnom európskom kúpnom práve RYCHNAVSKÝ, P. 2014
CSACH, K., "Spotrebiteľské zmluvy v aplikačnej praxi", Justičná akadémia Slovenskej republiky, 2011, accessed 04.01.2017 Spotrebiteľské zmluvy v aplikačnej praxi CSACH, K. 2011
6 records found, displaying all records. Strana: 1
Názov Emanating from
Uplatnenie reklamácie pri kúpe tovaru Slovak Trade Inspection
One record found. Strana: 1