Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Consumer Rights Directive (2011/83) - Česká republika

Použitelné vnitrostátní právní předpisy
Název Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů Vstup v platnost PDF
zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 04/12/1963 01/04/1964
zákon č. 202/1990 Sb., o lotericích a jiných podobných hrách 17/05/1990 17/05/1990
Zákon č. 526/1990 Sb. o cenách 21/12/1990 15/01/2015 act on pricing_cs.pdf
Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy 09/02/1995 01/04/1995
Zákon č. 159/1999 Sb. o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu 30/06/1999 23/07/1999
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 24/06/2004 31/12/2005 sb174-04_cs.pdf
Zákon č. 36/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve zně 17/01/2008 12/02/2008 transpos_laws_cz_cs.pdf
Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém 25/01/2012 01/01/2014 ZMPS_cs.pdf
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 03/02/2012 01/01/2014 Obcansky_zakonik_89_2012_cs.pdf
Nařízení vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv 30/10/2013 01/01/2014 363-2013-Sb_cs.pdf
Nalezeno: 22 záznamy, zobrazeno 1 z 10. Stránka: 1 2 3 Další stránka Poslední stránka
Systém výkonu rozhodnutí

Výsledky nejsou k dispozici.

Jednotlivé případy
Národní identifikační číslo Obecný název Část směrnice Typ rozhodnutí Datum vydání rozhodnutí
III. ÚS 3725/13 Bank fees (judgment III. ÚS 3725/13)

Chapter 5, Article 25

Jiné 10/04/2014
II.ÚS 1810/13 link

Chapter 5, Article 25

Jiné 13/05/2014
19 C 215/2014 link

Chapter 3, Article 8

Chapter 1, Article 1

Soudní rozhodnutí, první stupeň 07/10/2014
Constitutional Court, decision II.ÚS 2778/19 N/A

Chapter 3, Article 14

Soudní rozhodnutí v odvolacím řízení 05/11/2019
Nalezeno: 4 záznamy, zobrazeno všech záznamy. Stránka: 1
Právní nauka
Referenční číslo Název Autor Rok vydání
Brožek, O.: Informační povinnost podnikatele vůči spotřebiteli v novém občanském zákoníku, Rekodifikace a praxe, vol. 12, year 2014, Wolters Kluwer, Informační povinnost podnikatele vůči spotřebiteli v novém občanském zákoníku BROZEK, O. 2014
Janošek, V.: online magazine Epravo.cz, 07/2015 Když knihu, tak zdarma! Opravdu? JANOSEK, V. 2015
Tichý, L.: Sborník Karlovarské právnické dny, vol. 22, year 2014, page 84 et seq. Kupní smlouva a spotřebitelská kupní smlouva, včetně odpovědnosti za vady TICHÝ, L. 2014
Vítová, B.: Nepřiměřená ujednání ve spotřebitelských smlouvách po rekodifikaci soukromého práva, Wolters Kluwer, 2014, 264 pages, ISBN: 978-80-7478-492-7 Nepřiměřená ujednání ve spotřebitelských smlouvách po rekodifikaci soukromého práva VÍTOVÁ, B. 2014
Jiří Kostelecký, Nová směrnice o právech spotřebitelů - mají se prodejci na co těšit?, EU Legal News Říjen 2011, 8 Nová směrnice o právech spotřebitelů - mají se prodejci na co těšit? KOSTELECKY, J. 2011
Švestka, Dvořák, Fiala, Pelikánová, Pelikán, Bányaiová et. al..: Občanský zákoník - Komentář - Svazek V, Wolters Kluwer, 2014, 1700 pages, ISBN: 978-80-7478-638-9 Občanský zákoník - Komentář - Svazek V - § 1721 - 2520 občanského zákoníku SVESTKA, J., DVORAK, J., FIALA, J., PELIKÁNOVÁ, I., PELIKÁN, R., BÁNYAIOVA, A. 2014
Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, 1335 s., ISBN: 978-80-7400-535-0 Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část. HULMÁK, M. 2014
Bálek, J.: online magazine Epravo.cz, 03/2015 Ochrana spotřebitele ve světle harmonizačně-právních kroků Evropské unie BÁLEK, J. 2015
Obchodněprávní revue 9/2019. pp. 227-230 Proposal for a Directive on Certain Aspects of Contracts for the Sale of Goods in the Context of Czech Private Law SELUCKÁ, M. 2019
Obchodněprávní revue 6/2019. pp. 163-168. The European Parliament has approved a Directive strengthening consumer protection MIŠÚR, P. 2019
Nalezeno: 11 záznamy, zobrazeno 1 z 10. Stránka: 1 2 Další stránka Poslední stránka
Ostatní materiál

Výsledky nejsou k dispozici.