Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Consumer Rights Directive (2011/83) - Czech Republic

National Law
Title Adoption date for national laws In force date PDF
Act No. 99/1963 Coll., Civil Proceedure Code, as amended 04/12/1963 01/04/1964
Act No. 202/1990 Coll., on Loteries 17/05/1990 17/05/1990
Act on pricing No. 526/1990 Coll. 21/12/1990 15/01/2015
Act No. 40/1995 Coll., on regulation of advertisment 09/02/1995 01/04/1995
Act no. 159/1999 Coll. on some conditions of entrepreneurship and pursuit of activities in tourism 30/06/1999 23/07/1999
Act. No. 500/2004 Coll., administrative procedure 24/06/2004 31/12/2005
Act no. 36/2008 Coll., amending the Act no. 634/1992 Coll., on protection of consumers, as amended 17/01/2008 12/02/2008
Act No. 91/2012 Coll., governing private international law 25/01/2012 01/01/2014
Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code 03/02/2012 01/01/2014
Government Regulation No. 363/2013 Coll., on a standard instruction on the right to withdraw from agreements signed by using distance method or away from business premises and a standard form for withdrawal from these agreements 30/10/2013 01/01/2014
22 records found, displaying 1 to 10. Page: 1 2 3 Next page Last page
Enforcement System

No results available

Cases
National ID Common Name Directive Part Decision type Decision date
III. ÚS 3725/13 Bank fees (judgment III. ÚS 3725/13)

Chapter 5, Article 25

Other 10/04/2014
II.ÚS 1810/13 link

Chapter 5, Article 25

Other 13/05/2014
19 C 215/2014 link

Chapter 3, Article 8

Chapter 1, Article 1

Court decision, first degree 07/10/2014
3 records found, displaying all records. Page: 1
Legal Literature
Reference Title Author Publication Year
Janošek, V.: online magazine Epravo.cz, 07/2015 Books always for free! Really? JANOSEK, V. 2015
Bálek, J.: online magazine Epravo.cz, 03/2015 Consumer protection in the light of the EU harmonisation BÁLEK, J. 2015
Brožek, O.: Informační povinnost podnikatele vůči spotřebiteli v novém občanském zákoníku, Rekodifikace a praxe, vol. 12, year 2014, Wolters Kluwer, Duty to inform towards the customer pursuant to the new civil code BROZEK, O. 2014
Kučera, Z.: Uzavírání spotřebitelských smluv na internetu, Rekodifikace a praxe, vol. 05, year 2015, Wolters Kluwer, page 4 et seq. Entering into consumer agreements online KUCERA, Z. 2015
Tichý, L.: Sborník Karlovarské právnické dny, vol. 22, year 2014, page 84 et seq. Purchase agreement and consumer purchase agreement, including the liability for defects TICHÝ, L. 2014
Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, 1335 s., ISBN: 978-80-7400-535-0 The Civil Code, volume V. Obligation Law. General Part. HULMÁK, M. 2014
Švestka, Dvořák, Fiala, Pelikánová, Pelikán, Bányaiová et. al..: Občanský zákoník - Komentář - Svazek V, Wolters Kluwer, 2014, 1700 pages, ISBN: 978-80-7478-638-9 The Civil Code - Commentary - Volume V - Section 1721 - 2520 of the Civil Code SVESTKA, J., DVORAK, J., FIALA, J., PELIKÁNOVÁ, I., PELIKÁN, R., BÁNYAIOVA, A. 2014
Jiří Kostelecký, Nová směrnice o právech spotřebitelů - mají se prodejci na co těšit?, EU Legal News Říjen 2011, 8 The new Directive focusing on the protection of consumers' rights - is there anything for the sellers to look forward to? KOSTELECKY, J. 2011
Vítová, B.: Nepřiměřená ujednání ve spotřebitelských smlouvách po rekodifikaci soukromého práva, Wolters Kluwer, 2014, 264 pages, ISBN: 978-80-7478-492-7 Unlawful provisions of the consumer agreement in the light of the new Czech civil law VÍTOVÁ, B. 2014
9 records found, displaying all records. Page: 1
Other material

No results available