Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Consumer Rights Directive (2011/83) - Ελλάδα

Τίτλος Adoption date In force date PDF
Νόμος 2251/1994 Προστασία των καταναλωτών 16/11/1994 16/11/1994
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ` ΑΡΙΘΜ. 339 Περί οργανωμένων ταξιδιών, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 90/314 (ΕΕL 158/59) για το οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις. 05/09/1996 11/09/1996
Αστικός Κώδικας 21/08/2002 21/08/2002
Νόμος 2251/1994 Προστασία των καταναλωτών 21/08/2002 21/08/2002
Νόμος 2251/1994 Προστασία των καταναλωτών 10/07/2007 10/07/2007
Νόμος 2251/1994 Προστασία των καταναλωτών 10/07/2007 10/07/2007
ΝΟΜΟΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 3587 Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 2251 10/07/2007 10/07/2007 Law 3587_el.pdf
Κ.Υ.Α. υπ' αριθμ. Ζ1-130 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2008/122/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιανουαρίου 2009, για την προστασία των καταναλωτών ως προς ορισμένες πτυχές των συμβάσεων χρονομεριστικής μίσθωσης, μακροπρόθεσμων προϊόντων διακοπών, μεταπώλησης και ανταλλαγής, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. αριθμ. L 33 της 03.02.2009 21/02/2011 22/02/2011 Z1_130_el.pdf
Y.A. υπ' αριθμ. Ζ1-111 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς [...] β) την οδηγία 2009/22/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 «περίτων αγωγών παραλείψεως στον τομέα της προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών (Κωδικοποιημένη έκδοση) που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των ΕΚ αριθμ. L 110 της 1.5.2009, σελ.30, [...] 07/03/2012 07/03/2012
Νόμος 2251/1994 Προστασία των καταναλωτών 07/03/2012 07/03/2012
22 records found, displaying 1 to 10. Σελίδα: 1 2 3 Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα
Enforcement System

No results available

Cases
National ID Common Name Directive Part Decision type Decision date
no of protocol 29962 link

Chapter 3, Article 13, 1.

Chapter 3, Article 14, 2.

Άλλο 04/10/2016
no of protocol 30412 link

Chapter 3, Article 13, 1.

Chapter 3, Article 9, 1.

Chapter 3, Article 13, 1.

Άλλο 06/10/2016
2 records found, displaying all records. Σελίδα: 1
Legal Literature
Reference Τίτλος Author Publication Year
NOMIKI VIVLIOTHIKI Δίκαιο Συναλλαγών KALAMPOUKA- GIANNOPOULOU, P. 2013
NOMIKI VIVLIOTHIKI Δίκαιο προστασίας του καταναλωτή: N. 2251/1994 όπως ισχύει: ερμηνεία- νομολογία- πρακτική εφαρμογή KARAKOSTAS, I. 2016
NOMIKI VIVLIOTHIKI Δίκαιο προστασίας του καταναλωτή: ελληνικό – ενωσιακό: κατ’άρθρο ερμηνεία του Ν. 2251/1994 και άλλων σχετικών νομοθετημάτων ALEXANDRIDOU, E. et al. 2015
SAKKOULAS PUBLICATIONS ATHENS - THESSALONIKI Δίκαιο του καταναλωτή: ενωσιακό και ελληνικό DELOUKA - IGGLESI, K. 2014
Dikografia 2014, p. 649 Εμπορία από απόσταση αγαθών και υπηρεσιών, πλην των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (άρθρα 3 έως και 4η του ν. 2251/1994, υπό το πρίμα της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ και της ΚΥΑ Ζ1-891/30.8.2013) ΚΟΚΟΤΙ, Α. 2014
DΕΕ 2/2013, p. 116 Η προστασία των δικαιωμάτων του καταναλωτή σύμφωνα με την Οδηγία 2011/83/ΕΕ ARGYROS, G. 2013
P.N. SAKKOULAS Ιδιωτική αυτονομία και προστασία του καταναλωτή KARAMPATZOS, A. 2016
DEE 3/2014, p. 193 Οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών και ΥΑ Ζ1-891- Κατά πόσον επετεύχθησαν οι στόχοι βελτίωσης του κοινοτικού κεκτημένου και της κοινοτικής συνοχής ALEXANDRIDOU, E. 2014
DEE 5/2015, p. 497 Οι πρόσθετες χρεώσεις (surcharging) για τη χρήση μέσων πληρωμών μεταξύ δικαίου πληρωμών και προστασίας του καταναλωτή MPAMPETAS, G. 2015
Armenopoulos, 7, p. 1095 Συμβάσεις ψηφιακού περιεχομένου από απόσταση ΖΑPRIANOS, N. 2014
10 records found, displaying all records. Σελίδα: 1