Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Consumer Rights Directive (2011/83) - Finland

sv_National Law
Titel sv_Adoption date sv_In force date PDF
Lag om paketresor 28/11/1994 01/07/1995 Lag om Paketresor_sv.pdf
Konsumentskyddslag 16/12/1994 01/01/1995
Lag om gränsöverskridande förbudsförfarande 21/12/2000 01/01/2001 Lag om gränsöverskridande förbudsförfarande_sv.pdf
Konsumentskyddslag 13/12/2001 01/01/2002
Lag om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet 29/08/2008 01/10/2008 Lag om Otillbörligt Förfarande i Näringsverksamhet_sv.pdf
Laki kuluttajansuojalain 2 luvun muuttamisesta 29/08/2008 01/10/2008 in SW_sv.pdf
Konsumentskyddslag 29/08/2008 01/10/2008 Konsumentskyddslag_sv.pdf
Konsumentskyddslag 29/08/2008 01/10/2008
Lag om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet 29/08/2008 01/10/2008
Statsrådets förordning om otillbörligt förfarande från konsumentsynpunkt vid marknadsföring och i kundrelationer 11/09/2008 01/10/2008 Decree on unfair practices SWE_sv.pdf
sv_18 sv_records found, displaying 1 to 10. Sidan: 1 2 Nästa sida Sista sidan
sv_Enforcement System

sv_No results available

sv_Cases
sv_National ID sv_Common Name sv_Directive Part sv_Decision type sv_Decision date
1102/33/2015 Kuluttajariitalautakunnan ratkaisu

Chapter 3, Article 9, 1.

Annat 16/11/2015
4865/36/2014 Kuluttajariitalautakunnan ratkaisu

Chapter 3, Article 9, 1.

Annat 20/10/2016
2013/455 MAO:605/14

Chapter 3, Article 8, 1.

sv_Court decision, first degree 29/08/2014
sv_3 sv_records found, displaying all sv_records. Sidan: 1
sv_Legal Literature

sv_No results available

sv_Other material
Titel sv_Emanating from
Hemförsäljning Kilpailu- ja kuluttajavirasto (the Finnish Competition and Consumer Authority)
Näthandel samt postorder- och telefonförsjälning är distansförsjälning Kilpailu- ja kuluttajavirasto (the Finnish Competition and Consumer Authority)
Konsumentombudsmannens riktlinjer: Hemförsäljning Kuluttaja-asiamies (The Consumer Ombudsman)
Konsumentombudsmannens riktlinjer: Webbhandel och övrig distansförsäljning Kuluttaja-asiamies (The Consumer Ombudsman)
Kunskap ökar säkerhet Several Government agencies
sv_5 sv_records found, displaying all sv_records. Sidan: 1