Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Consumer Rights Directive (2011/83) - Lietuva

Nacionalinė teisė
Pavadinimas Nacionalinės teisės nuostatų priėmimo data Įsigaliojimo data PDF
Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas 10/11/1994 07/12/1994
Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas 19/03/1998 01/09/1998 AR_2015-11-01_lt.pdf
Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas 18/07/2000 01/01/2001
Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas 18/07/2000 01/01/2001 Law on advertising-LT_lt.pdf
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas 18/07/2000 01/07/2001
Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymo pakeitimo įstatymas 19/09/2000 01/01/2001
LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL DAIKTŲ PARDAVIMO IR PASLAUGŲ TEIKIMO, KAI SUTARTYS SUDAROMOS NAUDOJANT RYŠIO PRIEMONES, TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 17/08/2001 25/08/2001 legislation456_lt.pdf
Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas 28/02/2002 01/01/2003
Prekių ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklės 15/05/2002 10/06/2002
Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymas 21/12/2007 01/02/2008
24 įrašai rasta, rodoma nuo 1 iki 10. Tinklalapis: 1 2 3 Kitas tinklalapis Paskutinis tinklalapis
Vykdymo užtikrinimo sistema

Rezultatų nėra

Bylos
Nacionalinis numeris Bendrinis pavadinimas Direktyvos dalis Sprendimo rūšis Sprendimo data
3K-7-168-687/2015 link

Chapter 1, Article 3, 3., (d)

Chapter 1, Article 2, (1)

Aukščiausiojo Teismo sprendimas 15/05/2015
3K-3-698-686/2015 link

Chapter 3, Article 9, 1.

Chapter 1, Article 2, (1)

Aukščiausiojo Teismo sprendimas 28/12/2015
e3K-3-332-687/2016 link

Chapter 3, Article 6

Chapter 1, Article 2, (1)

Aukščiausiojo Teismo sprendimas 27/06/2016
3K-3-358-248/2016 link

Chapter 2, Article 5

Chapter 1, Article 2, (5)

Chapter 1, Article 2, (1)

Aukščiausiojo Teismo sprendimas 07/07/2016
Supreme Court, Judgement e3K-3-454-611/2018 N/A

link

Aukščiausiojo Teismo sprendimas 04/12/2018
Supreme Court, Judgement 3K-3-48-421/2019 N/A

link

Aukščiausiojo Teismo sprendimas 04/01/2019
Supreme Court, Judgement e3K-3-104-684/2019 N/A

Chapter 1, Article 3

Chapter 1, Article 2, (1)

Aukščiausiojo Teismo sprendimas 08/01/2019
Supreme Court, Judgment e3K-3-274-403/2018 N/A

Chapter 2, Article 5

Aukščiausiojo Teismo sprendimas 25/07/2018
Supreme Court, Judgment e3K-3-205-916/2018 N/A

Chapter 2, Article 5

Aukščiausiojo Teismo sprendimas 10/05/2018
Supreme Court, Judgment e3K-3-9-695/2018 N/A

Chapter 2, Article 5

Chapter 1, Article 2, (1)

Aukščiausiojo Teismo sprendimas 07/02/2018
12 įrašai rasta, rodoma nuo 1 iki 10. Tinklalapis: 1 2 Kitas tinklalapis Paskutinis tinklalapis
Teisinė literatūra
Nuoroda Pavadinimas Autorius Paskelbimo metai
KATUOKA, Saulius. 2011 m. spalio 25 d. direktyvos 2011/83/ES dėl vartotojų teisių perkėlimas į Lietuvos teisę. 2011 m. spalio 25 d. direktyvos 2011/83/ES dėl vartotojų teisių perkėlimas į Lietuvos teisę KATUOKA, S. 2011
KIŠKIS, Mindaugas. Vartotojo teisė atsisakyti sutarties – praktinis jos įgyvendinimas nuotolinės prekybos sutartyse. Mykolo Romerio Universitetas, 2012. Vartotojo teisė atsisakyti sutarties – praktinis jos įgyvendinimas nuotolinės prekybos sutartyse KIŠKIS, M. 2012
BUBLIENĖ, Danguolė. Vartotojų teisė į informaciją pagal naująjį vartotojų teisių direktyvos pasiūlymą: žingsnis pirmyn? In Jurisprudencija, 2011, v. 18(4). Vartotojų teisė į informaciją pagal naująjį vartotojų teisių direktyvos pasiūlymą: žingsnis pirmyn? BUBLIENĖ, D. 2011
MALINAUSKAITĖ, Jolita. VARTOTOJŲ TEISĖS. INFORMACINĖ MEDŽIAGA. Vilnius, Lietuvos vartotojų institutas, 2015. VARTOTOJŲ TEISĖS. INFORMACINĖ MEDŽIAGA MALINAUSKAITĖ, J. 2015
BUBLIENĖ, Danguolė. Vartotojų teisių direktyvos perkėlimas į Lietuvos teisę – tolesnis vartotojų apsaugos teisės dekodifikavimas ar kodifikavimas. In Teisė, 2012, v. 83. Vartotojų teisių direktyvos perkėlimas į Lietuvos teisę – tolesnis vartotojų apsaugos teisės dekodifikavimas ar kodifikavimas BUBLIENĖ, D. 2012
5 įrašai rasta, rodomi visi įrašai. Tinklalapis: 1
Kita medžiaga
Pavadinimas Išplaukia iš
Consumer Rights Protection in Consumer Contractual Relations: Overview of Regulation and Case Law Several Authors
Vartotojų teisių apsauga vartojimo sutartiniuose santykiuose: teisinio reguliavimo ir teismų praktikos apžvalga Supreme Court of Lithuania
2 įrašai rasta, rodomi visi įrašai. Tinklalapis: 1