Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Consumer Rights Directive (2011/83) - Polska

pl_National Law
Tytuł pl_Adoption date pl_In force date PDF
Kodeks Cywilny 23/04/1964 01/01/1965 Kodeks cywilny_pl.pdf
Kodeks Cywilny 23/04/1964 01/01/1965 legislation263_pl.pdf
Kodeks postępowania cywilnego 17/11/1964 01/01/1965
Kodeks wykroczeń 20/05/1971 01/01/1972 Kodeks wykroczeń_pl.pdf
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 16/04/1993 09/12/1993
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 16/04/1993 09/12/1993 Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji_pl.pdf
Ustawa o usługach turystycznych z 29 sierpnia 1997 r. 29/08/1997 01/07/1998 legislation262_pl.pdf
Ustawa o usługach turystycznych 29/08/1997 01/07/1998 Ustawa o uslugach turystycznych_pl.pdf
Ustawa z dnia 2 marca 2000r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 02/03/2000 01/07/2000 legislation154_pl.pdf
Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną (. 02/03/2000 01/07/2000
pl_27 pl_records found, displaying 1 to 10. Strona: 1 2 3 Następna strona Ostatnia strona
pl_Enforcement System

pl_No results available

pl_Cases
pl_National ID pl_Common Name pl_Directive Part pl_Decision type pl_Decision date
I C 662/14 link

Chapter 1, Article 1

pl_Court decision, first degree 02/03/2016
III SZP 2/15 link

Chapter 1, Article 2, (1)

pl_Supreme court decision 09/09/2015
I CSK 216/14 link

Chapter 1, Article 2, (1)

pl_Supreme court decision 07/04/2015
District Court, Olsztyn, I C 4650/17 N/A

Chapter 3, Article 8, 7., (b)

Chapter 3, Article 8, 7., (a)

Chapter 3, Article 8, 7.

Chapter 3, Article 8, 6.

Chapter 3, Article 8, 5.

pl_Court of Justice decision 15/01/2018
District Court, Toruń, X C 2224/16 N/A

Chapter 3, Article 14, 2.

pl_Court of Justice decision 05/05/2019
District Court, Kalisz, I C 2528/17 N/A

Chapter 5, Article 27

Chapter 5, Article 27

pl_Court of Justice decision 30/10/2017
pl_6 pl_records found, displaying all pl_records. Strona: 1
pl_Legal Literature
pl_Reference Tytuł pl_Author pl_Publication Year
Monitor Prawniczy. Nr 7 A consumer’s right to withdraw from a contract concluded at a trade fair – comment on ECJ judgement C-485/17 WIESE, K. 2019
Przegląd Prawa Handlowego, 2014, no 4. p. 19-30. Informacja przedumowna w dyrektywie 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów - problemy implementacyjne w prawie polskim WOJTASZEK MIK, E. 2014
Przegląd Prawa Handlowego, 2014, no 11. pages 4-14. Nowe zasady zawierania umów z udziałem konsumenta, cz. I. KOCOT, W.J., KONDEK, J.M. 2014
Studia Prawnicze KUL, 2015, no 1. p. 161-180. Rewolucja w prawach konsumenta? – analiza zmian wprowadzonych ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. KONARSKA, P. 2015
Europejski Przegląd Sądowy, 2013, no 3. p. 25-30. Rozliczenia między stronami po odstąpieniu przez konsumenta od umowy w terminie do namysłu na tle dyrektywy 2011/83/UE OLCZYK, M. 2013
Ustawa o prawach konsumenta. Komentarz, publisher: Wolters Kluwer, 2015 Ustawa o prawach konsumenta. Komentarz LUBASZ, D., NAMYSŁOWSKA M. (red) 2015
Wiadomości Ubezpieczeniowe, 2015, no 2, p. 3-18 Ustawa o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. – geneza, znaczenie i zakres zastosowania w sektorze usług ubezpieczeniowych BAGIŃSKA, E. 2015
pl_7 pl_records found, displaying all pl_records. Strona: 1
pl_Other material
Tytuł pl_Emanating from
Decision no. RWR 1/2018 of 26 February 2018 Competition and Consumer Protection Office in Poland
Decision no. RWO 2/2018 of 24 July 2018 Competition and Consumer Protection Office in Poland
Decision no. RWR 5/2018 of 27 July 2018. Competition and Consumer Protection Office in Poland
Informacja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na temat przestrzegania praw konsumenta w sprzedaży towarów i usług na odległość. President of the Office of Competition and Consumer Protection (Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów)
Decision of the President of Competition and Consumer Protection Office no. DOZIK-2/2019 The President of Competition and Consumer Protection Office
pl_5 pl_records found, displaying all pl_records. Strona: 1