Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Consumer Rights Directive (2011/83) - Sverige

sv_National Law
Titel sv_Adoption date sv_In force date PDF
Resegarantilag (1972:204) 06/06/1972 01/07/1972
Konsumenttjänstlag (1985:716) 11/07/1985 01/01/1991
Konsumentköplag (1990:932) 06/09/1990 01/01/1991
Lag (1992:1672) om paketresor 17/12/1992 01/01/1993
Proposition 1994/95:17 13/10/1994 13/10/1994
Lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden 15/12/1994 01/01/1995
Marknadsföringslag (1995:450) 27/04/1995 01/01/1996
Prisinformationslag (2004:347) 13/05/2004 01/10/2004
Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler 24/02/2005 01/04/2005
Amendments to the Marketing Practices Act 04/06/2008 01/07/2008 Amendments made to the Marketing Practices Act_sv.pdf
sv_26 sv_records found, displaying 1 to 10. Sidan: 1 2 3 Nästa sida Sista sidan
sv_Enforcement System

sv_No results available

sv_Cases
sv_National ID sv_Common Name sv_Directive Part sv_Decision type sv_Decision date
MD 2015:2 link

Chapter 3, Article 6, 1., (p)

Chapter 3, Article 6, 1., (g)

Chapter 2, Article 5, 1., (c)

Chapter 3, Article 6, 1., (e)

Chapter 3, Article 6, 1., (b)

Chapter 3, Article 6, 1., (a)

Chapter 3, Article 6, 1., (h)

Chapter 3, Article 6, 1., (o)

sv_Court decision in appeal 09/03/2015
MD 2016:13 link

Chapter 3, Article 9, 1.

Chapter 3, Article 6, 1., (h)

Chapter 3, Article 9, 2., (a)

Chapter 3, Article 8, 1.

Chapter 3, Article 16, (l)

sv_Court decision in appeal 15/08/2016
NJA 2013 s. 524 link

Article 2, 1.

Article 2, 2., (d)

Article 3, 1.

Chapter 4, Article 20

Article 5, 3.

sv_Supreme court decision 13/06/2013
Svea Court of Appeal, Patent and Market Court of Appeal, Judgement PMT 11216-17 N/A

Chapter 3, Article 6

sv_Court decision in appeal 13/03/2019
Svea Court of Appeal, Patent and Market Court of Appeal, Judgement PMT 10059-18 N/A

Chapter 3, Article 6

sv_Court decision in appeal 27/06/2019
Svea Court of Appeal, Patent and Market Court of Appeal, Judgement PMT 10420-17 N/A

Chapter 3, Article 6

sv_Court decision in appeal 03/09/2019
Supreme Court, Judgment T 2286-18 N/A

Chapter 3, Article 6, 1.

Chapter 3, Article 9, 2., (a)

Chapter 3, Article 8, 4.

sv_Supreme court decision 22/11/2018
sv_7 sv_records found, displaying all sv_records. Sidan: 1
sv_Legal Literature
sv_Reference Titel sv_Author sv_Publication Year
Herre J, Konsumentköplagen. En kommentar. (Norstedts Juridik 2019) Consumer Sales Act: A commentary HERRE, J. ; RAMBERG, J 2019
Svensson, Carl Anders, 1942-. - Den svenska marknadsföringslagstiftningen / Carl Anders Svensson. - 2016 – edition 17 - ISBN: 9789144112046 Den svenska marknadsföringslagstiftningen SVENSSON, C A 2016
Herre, Johnny, 1963-. - Konsumentköplagen : en kommentar / Johnny Herre ; with Jan Ramberg. - 2014 – edition 4 - ISBN: 9789139018117 Konsumentköplagen: en kommentar HERRE, J, RAMBERG, J 2014
Gerhard, Peter. - Köprättens grunder / Peter Gerhard. - 2015 - 13., [uppdated] edition.. - ISBN: 978914711366-8 The Grounds of the Law of Sales. GERHARD, P 2018
Norsteds Juridik ISBN: 9789139019756 The law on distance contracts and agreements outside business premises: a comment. KUTTENKEULER, ANNE 2018
Svensson CA, Den svenska marknadsföringslagstiftningen. (Studentlitteratur 2019) The Swedish Marketing Legislation ANDERS SVENSSON, C. 2019
sv_6 sv_records found, displaying all sv_records. Sidan: 1
sv_Other material
Titel sv_Emanating from
A dispute on whether a dog training course is an activity exempted from the right to withdrawal. National Board for Consumer Disputes - Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
A dispute on whether a contract for a streaming service can be exempted from the right of withdrawal National Board for Consumer Disputes - Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
A dispute on whether a course on mindfulness and qigong is an activity exempted from the right of withdrawal. National Board for Consumer Disputes Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Government Bill 2019/20:63, clearer rules on consumer contracts The Government
Decision 2019-07-03; 2018-05453 The National Board for Consumer Disputes
Decision 2019-02-08; 2018-01587 The National Board for Consumer Disputes
sv_6 sv_records found, displaying all sv_records. Sidan: 1