Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europos teisininkų mokymo politika

Per visą ekraną Spausdinti

Puslapis į jūsų pasirinktą kalbą šiuo metu verčiamas.
Jis jau išverstas į šias kalbas: bulgarųčekųvokiečiųanglųprancūzų.


Europos teisininkų mokymas – Europos praktikuojantiems teisininkams skirti Europos Sąjungos materialinės bei procesinės teisės mokymai ir jų supažindinimas su valstybių narių teismų sistemomis. Pirmenybė teikiama teisėjams ir prokurorams, nes būtent jie užtikrina, kad Europos Sąjungos teisė būtų įgyvendinama ir jos laikomasi. Tačiau teisininkų mokymai labai reikalingi ir kitiems praktikuojantiems teisininkams: teismų darbuotojams, advokatams, teisės patarėjams, antstoliams, notarams ir taikinimo tarpininkams. Visi praktikuojantys teisininkai turi būti kompetentingi taikyti Europos Sąjungos teisės aktus, taip pat įgyti tarpusavio pasitikėjimo ir supratimo, svarbaus saugiai teisinei aplinkai, kurioje būtų užtikrinamos ir aiškiai bei nuosekliai įgyvendinamos asmenų ir įmonių teisės.


Bendradarbiavimas Europos teisininkų mokymui stiprinti

Lisabonos sutartimi Europos Sąjungai suteikus naujus įgaliojimus, Europos Komisija, siekdama įgyvendinti Stokholmo programoje nustatytus teisininkų mokymo prioritetus, priėmė komunikatą „Naujas Europos teisininkų mokymo aspektas – pasitikėjimo teisingumu Europos Sąjungoje didinimas“. Komunikatu siekiama Europos teisininkų mokymui suteikti naują dimensiją ir sudaryti sąlygas, kad kokybiškuose Europos Sąjungos teisės mokymuose dalyvautų dar daugiau praktikuojančių teisininkų.

Reikia aktyviau veikti Europos lygmeniu, nes trys iš keturių teisėjų ir prokurorų teigia, kad su ES teise susijusių bylų pastaraisiais metais pagausėjo. Beveik pusė visų teisėjų ir prokurorų mažiausiai kas tris mėnesius susiduria su ES teisės klausimais. Todėl 65 proc. teisėjų ir prokurorų mano, kad jų darbui svarbu išmanyti ES teisę ir jos taikymą (ES valstybių narių teisėjų, prokurorų ir teismų darbuotojų apklausa apie dalyvavimą teisininkų mokymuose. Preliminarus pranešimo projektas, Europos Parlamento tyrimas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas„ES teisininkų mokymas valstybėse narėse“).

Įgyvendindama Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasStokholmo programos tikslus, Europos Komisija skieks užtikrinti, kad iki 2020 m., pasinaudodami visomis vietinėmis, nacionalinėmis ir Europos galimybėmis, Europos teisininkų mokymo renginiuose sudalyvautų 700 000, t. y. pusė visų Europos Sąjungos praktikuojančių teisininkų.

Šio užmojo sėkmė priklauso nuo visų suinteresuotųjų šalių. Valstybės narės, teismų tarybos, nacionalinės ir Europos teisės mokymo įstaigos, nacionaliniai ir Europos teisės profesijų atstovai turi įsipareigoti įtraukti ES teisę ir jos taikymą į nacionalines ir vietines mokymo programas, rengti daugiau teisininkų mokymų apie ES teisę ir didinti jų dalyvių skaičių.

Ką galima nuveikti

Europos Komisija ragina valstybes nares ir teisės profesijų atstovus užtikrinti, kad praktikuojantys teisininkai bent kartą per savo karjerą sudalyvautų savaitę trunkančiuose mokymuose apie Europos Sąjungos acquis ir priemones.

Europos Komisija įsipareigoja skirti daugiau lėšų Europos teisininkų mokymams ir paremti aktualiausiaus Europai kokybiškus projektus, skirtus praktikuojančių teisininkų mokymams ES teisės srityje, taip pat plėtoti e. mokymą. Pagal naują daugiametę finansinę programą Europos teisininkų mokymas turėtų būti prioritetinė sritis – iki 2020 m. ketinama pasiekti, kad kasmet būtų remiami mokymai daugiau kaip 20 000 praktikuojančių teisininkų.

Nuo 2014 m. Europos Komisija ketina rengti dviejų savaičių mainų programą visiems neseniai paskirtiems teisėjams ir prokurorams. Komisija kurs ir papildomas priemones – stiprins pagalbinį Europos e. teisingumo portalo vaidmenį, parengs praktinių mokymo metodikos, vertinimo ir pan. gairių.

Be to, norėdama padidinti Europos teisininkų mokymo renginių ir jų dalyvių skaičių, Komisija skatins steigti viešojo ir privačiojo sektorių partnerystes, kurios galėtų pasiūlyti naujoviškų mokymo sprendimų.

Konkrečių Europos Sąjungos teisės priemonių taikymui skirtais mokymo moduliais, Europos lygmeniu sukurtais Europos Komisijos (Aplinkos generalinio direktorato), galima naudotis nemokamai. Rengdami specializuotus mokymus, dėstytojai gali jais naudotis ir pritaikyti nacionalinei situacijai ir įvairioms klausytojų grupėms.

Faktai

2006 m. Europos Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasKomunikatą dėl teisininkų mokymo Europos Sąjungoje.

2008 m. Taryba ir Taryboje posėdžiavę valstybių narių vyriausybių atstovai priėmė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasRezoliuciją dėl teisėjų, prokurorų ir teisminių institucijų darbuotojų mokymo Europos Sąjungoje.

2009 m. Europos Parlamento tarnybos paskelbė toliau pateikiamą teisininkų mokymo stiprinimo Europos Sąjungoje tyrimą.

2009 m. gruodžio mėn. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, padėtas teisinis pagrindas Europos teisininkų mokymo veiklai plėtoti. 81 ir 82 straipsniuose „parama teisėjų ir teisminių institucijų darbuotojų mokymui“ laikoma viena iš priemonių, būtinų teisminiam bendradarbiavimui tiek civilinėse ir komercinėse, tiek baudžiamosiose bylose stiprinti.

Mokyti teisėjus ir praktikuojančius teisininkus Europos Sąjungos teisės, kad piliečiai ir įmonės galėtų geriau apginti savo teises ir būtų užtikrinta veiksminga bendroji rinka, yra viena svarbiausių Mario Monti pranešime Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas„Nauja bendrosios rinkos strategija“ pateiktų rekomendacijų.

2009 m. gruodžio mėn. Taryba priėmė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasStokholmo programą, kurioje aptariami visų teisės profesijų atstovams skirto Europos teisininkų mokymo klausimai.

Stokholmo programos įgyvendinimo Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasveiksmų plane ir 2010 m. ES pilietybės Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasataskaitoje Komisija paskelbė, kad Europos teisininkų mokymas yra prioritetinė sritis. Europos Parlamentas taip pat nuolat pabrėžia, kad gerai parengti teisininkai gali labai prisidėti prie geresnio vidaus rinkos veikimo ir piliečių galimybės lengviau įgyvendinti savo Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasteises.

2010 m. pabaigoje prasidėjo Komisijos ir suinteresuotųjų šalių konsultacijos, kuriose dalyvavo valstybės narės, Teisingumo forumo nariai, taip pat Europos teisėjų mokymo tinklas ir jo nariai. Šių konsultacijų medžiagos suvestinę galima rasti čiaPDF(145 Kb)lt.

Susiję dokumentai


Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.

Paskutinis naujinimas: 13/01/2012