Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

  • Startside
  • Redskaber til brug for domstole og jurister

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Redskaber til brug for domstole og jurister


Den Europæiske Union (EU) gør det lettere at foretage grænseoverskridende informationsudveksling mellem domstole og aktører i retsvæsenet. Der er nu indført retlige instrumenter, som gør det muligt at fremskynde grænseoverskridende retssager, tage hensyn til strafferetlige afgørelser i en anden medlemsstat eller anvende informationsteknologi for at lette adgangen til andre medlemsstaters retssystemer for borgere og aktører i retsvæsenet.


Redskaber til brug for domstole og jurister

I dette afsnit på portalen kan aktører i retsvæsenet få adgang til de retlige instrumenter, der letter grænseoverskridende procedurer i civil-, handels- og straffesager. Her findes oplysninger om:


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.

Sidste opdatering: 06/10/2020