Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

  • Avaleht
  • Vahendid kohtutele ja õigusvaldkonna spetsialistidele

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vahendid kohtutele ja õigusvaldkonna spetsialistidele


Euroopa Liit tegutseb selle nimel, et hõlbustada piiriülest teabevahetust kohtute ja õigusvaldkonna töötajate vahel. Selleks et kiirendada piiriüleseid menetlusi, võtta arvesse teise liikmesriigi poolt kriminaalasjades tehtud otsuseid ning anda kodanikele ja õigusvaldkonna töötajatele infotehnoloogia vahendite abil võimalus tutvuda liikmesriikide õigussüsteemidega, on ette nähtud õiguslikud vahendid.


Vahendid kohtutele ja õigusvaldkonna spetsialistidele

Selles osas antakse õigusvaldkonna töötajatele teavet õiguslike vahendite kohta, millega lihtsustada piiriüleseid menetlusi nii tsiviil- ja kaubandusasjades kui ka kriminaalasjades. Selgitusi antakse järgmistes küsimustes:


Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.
Komisjon uuendab parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 18/01/2019