Teismų ir teisininkų priemonės

Europos Sąjunga (ES) siekia padėti teismams ir teisininkams keistis informacija tarptautiniu lygmeniu. Priimti teisės aktai, kad būtų galima paspartinti tarptautinių bylų nagrinėjimą, atsižvelgti į kitos valstybės narės baudžiamuosius nuosprendžius arba taikyti informacines technologijas siekiant piliečius ir teisininkus geriau supažindinti su valstybių narių teismų sistemomis.

Šioje portalo dalyje teisininkai gali susipažinti su teisės aktais, kuriais palengvinamas tarptautinis civilinių, komercinių ir baudžiamųjų bylų nagrinėjimas. Joje pateikiami paaiškinimai dėl:

Paskutinis naujinimas: 06/10/2020

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.