Tiesām un praktizējošiem juristiem pieejamie palīgrīki

Eiropas Savienība (ES) strādā, lai atvieglotu pārrobežu sadarbību starp tiesām un praktizējošiem juristiem. Lai paātrinātu izmeklēšanu pārrobežu procedūrās, atzītu citas dalībvalsts spriedumus krimināllietās vai izmantotu informāciju tehnoloģijas dalībvalstu pilsoņu un tiesu sistēmās praktizējošo juristu tuvināšanai, ir ieviesta virkne juridisku instrumentu.

Šī portāla daļa praktizējošiem juristiem piedāvā juridiskus instrumentus, kas atvieglo pārrobežu procedūras civillietās un komerclietās vai arī krimināllietās. Šeit var iepazīties ar informāciju par:

Lapa atjaunināta: 06/10/2020

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.