Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

  • Uz sākumlapu
  • Tiesām un praktizējošiem juristiem pieejamie palīgrīki

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tiesām un praktizējošiem juristiem pieejamie palīgrīki


Eiropas Savienība (ES) strādā, lai atvieglotu pārrobežu sadarbību starp tiesām un praktizējošiem juristiem. Lai paātrinātu izmeklēšanu pārrobežu procedūrās, atzītu citas dalībvalsts spriedumus krimināllietās vai izmantotu informāciju tehnoloģijas dalībvalstu pilsoņu un tiesu sistēmās praktizējošo juristu tuvināšanai, ir ieviesta virkne juridisku instrumentu.


Tiesām un praktizējošiem juristiem pieejamie palīgrīki

Šī portāla daļa praktizējošiem juristiem piedāvā juridiskus instrumentus, kas atvieglo pārrobežu procedūras civillietās un komerclietās vai arī krimināllietās. Šeit var iepazīties ar informāciju par:


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.
Sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības Komisija pašlaik atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta: 18/01/2019