Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Narzędzia dla sądów i prawników


Unia Europejska (UE) pracuje nad ułatwieniem wymiany transgranicznej między sądami i między przedstawicielami zawodów prawniczych. Wprowadzono instrumenty legislacyjne, które mają umożliwić przyspieszenie postępowań transgranicznych, uwzględnienie wydanych w innym państwie członkowskim orzeczeń w sprawach karnych czy też stosowanie technologii informatycznych w celu przybliżenia systemów wymiaru sprawiedliwości państw członkowskich obywatelom i przedstawicielom zawodów prawniczych.


Narzędzia dla sądów i prawników

Omawiana sekcja portalu udostępnia przedstawicielom zawodów prawniczych instrumenty legislacyjne w celu uproszczenia postępowań transgranicznych zarówno w sprawach cywilnych i handlowych jak i w sprawach karnych. Dostępne są tam wyjaśnienia w zakresie:


Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.

Ostatnia aktualizacja: 06/10/2020