Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Nástroje pre súdy a súdnych úradníkov


Európska únia (EÚ) sa usiluje zjednodušiť cezhraničnú výmenu medzi súdmi a odborníkmi pracujúcimi v oblasti práva. Vytvorila legislatívne nástroje, aby umožnila zrýchliť cezhraničné konania, zohľadňovať súdne rozhodnutia v trestných veciach iného členského štátu alebo aj používať informačné technológie s cieľom priblížiť súdne systémy členských štátov občanom a odborníkom pracujúcim v oblasti práva.


Nástroje pre súdy a súdnych úradníkov

Táto časť portálu poskytuje odborníkom pracujúcim v oblasti práva legislatívne nástroje, ktoré uľahčujú cezhraničné konania v občianskych a obchodných veciach, ako aj v trestných veciach. Nájdete tam vysvetlenia o:


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.
Komisia momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 06/10/2020