Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

  • Hem
  • Verktyg för domstolar och jurister

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Verktyg för domstolar och jurister


Europeiska unionen (EU) arbetar för att underlätta gränsöverskridande utbyten mellan domstolar och mellan jurister. Det har införts rättsinstrument för att göra det möjligt att påskynda de gränsöverskridande förfarandena, att beakta en annan medlemsstats domar i brottmål och att använda informationsteknik så att medborgare och jurister kan bekanta sig med medlemsstaternas rättsväsen.


Verktyg för domstolar och jurister

Detta avsnitt av portalen ställer rättsinstrument, som underlättar gränsöverskridande förfaranden i tvistemål och i brottmål, till juristernas förfogande. Här hittar du beskrivningar om:


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.

Senaste uppdatering: 06/10/2020