Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Undervisningsmateriale


EU's e-Justice-portal er et af de værktøjer, der bidrager til udviklingen af uddannelsen af dommere og anklagere i EU. Ved at give adgang til information og andet uddannelsesmateriale øger det i betydelig grad antallet af personer, der kan studere selv og/eller indarbejde EU-lovgivning i deres kurser.


I overensstemmelse med Link åbner i nyt vindueUNESCO's Pariserklæring om åbne uddannelsesressourcer fra 2012 ønsker Europa-Kommissionen at gøre så meget som muligt for at fremme åbne uddannelsesressourcer og åbne undervisningsprogrammer for retlige aktører.

Der findes mange referencesteder med nyttige ressourcer til uddannelse af dommere og anklagere i EU på lokalt, regionalt eller nationalt plan. Kommissionen har også udarbejdet undervisningsmaterialer inden for forskellige områder af EU-lovgivningen som svar på særlige behov på grund af en særlig teknisk kompleksitet eller det høje antal retlige aktører, som arbejder med dem.

Denne vejledning for undervisningsudbyderePDF(647 Kb)da indeholder en række praktiske råd med eksempler fra forskellige områder, der kan være nyttig for undervisningsudbydere, når de udarbejder og planlægger deres udervisningsaktiviteter.

Undervisningsmateriale om følgende emner er tilgængelige og klar til brug for retlige aktører og/eller kursusudbydere:

EU-lovgivningen generelt

Civilret

Strafferet

Lovgivning om organiseret kriminalitet

Menneskerettigheder

Børns rettigheder

Ikke-forskelsbehandling

Ligestilling mellem kønnene

Forvaltningsret

Miljølovgivning

Intellektuelle ejendomsrettigheder

Uddannelsesmetoder


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.
Kommissionen er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 08/02/2019