Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Oppimateriaalit


Euroopan oikeusportaali on yksi niistä välineistä, joilla edistetään EU-tason koulutuksen kehittämistä oikeusalalla. Sen tarjoaman tiedon ja muun oppimateriaalin ansiosta yhä useammat saavat mahdollisuuden kouluttautua omaehtoisesti ja/tai käsitellä unionin oikeutta järjestämänsä koulutuksen yhteydessä.


Linkki avautuu uuteen ikkunaanUnescon avoimista oppimisresursseista vuonna 2012 antaman Pariisin julistuksen mukaisesti Euroopan komissio haluaa kaikin mahdollisin tavoin edistää oikeusalan ammattilaisille tarkoitettuja avoimia oppimisresursseja ja koulutusmateriaalia.

Monilla sivustoilla on saatavana hyödyllistä tietoa EU-tason oikeusalan koulutuksesta paikallis-, alue- ja valtakunnantasolla. Myös komissio on laatinut useilta eurooppaoikeuden aloilta erityistarpeisiin mukautettua oppimateriaalia, jossa otetaan huomioon vaadittava asiantuntemuksen taso tai kyseisellä oikeusalalla toimivien ammattilaisten suuri määrä.

Asiakirjaan Neuvoja koulutuksen järjestäjillePDF(648 Kb)fi on koottu käytännön vinkkejä ja esimerkkejä, joista voi olla hyötyä kaikille koulutuksen järjestäjille koulutustoimien suunnittelussa ja organisoinnissa.

Oikeusalan ammattilaisille ja/tai koulutuksen järjestäjille on tarjolla käyttövalmista oppimateriaalia seuraavista aiheista:

EU:n oikeus yleisesti

Yksityisoikeus

Rikosoikeus

Järjestäytyneen rikollisuuden torjunta

Ihmisoikeudet

Lapsen oikeudet

Syrjintäkielto

Sukupuolten tasa-arvo

Hallinto-oikeus

Ympäristöoikeus

Teollis- ja tekijänoikeudet

Opetusmenetelmät


Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.
Komissio päivittää parhaillaan verkkosivujaan, joiden sisältöön Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta vaikuttaa. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Last update: 08/02/2019