Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Koolitusmaterjalid


Euroopa e-õiguskeskkonna portaal on üks Euroopa õigusalase koolituse arengule kaasa aitavatest vahenditest. Võimaldades juurdepääsu teabele ja muule õppematerjalile, suurendab see oluliselt inimeste arvu, kes saavad ennast iseõppimise teel arendada ja/või kasutada Euroopa õigusakte oma koolitustel.


Kooskõlas Lingil klikates avaneb uus akenUNESCO 2012. aasta Pariisi avatud õppematerjalide deklaratsiooniga tahab Euroopa Komisjon anda oma parima avatud haridusallikate ja õigusala töötajate koolitusmaterjalide edendamiseks.

Kohalikul, piirkondlikul ja riiklikul tasandil on olemas palju veebisaite, mille sisu on Euroopa õigusalase koolituse seisukohast kasulik. Lisaks on komisjon töötanud välja Euroopa õiguse eri valdkondi käsitlevaid koolitusmaterjale, et vastata vajadustele, mis tulenevad õigusaktide keerukusest või nendega tegelevate õigusala töötajate arvukusest.

Kõigile koolitajatele mõeldud, näiteid sisaldav praktiliste nõuannete kogum nõuanded koolitajatelePDF(644 Kb)et võib olla abiks koolitustegevuse kavandamisel ja korraldamisel.

Järgmiste valdkondade koolitusmaterjalid on õigusala töötajate ja/või koolitajate jaoks kättesaadavad ja kasutusvalmis.

ELi õigus üldiselt

Tsiviilõigus

Kriminaalõigus

Organiseeritud kuritegevuse vastased õigusaktid

Inimõigused

Lapse õigused

Mittediskrimineerimine

Sooline võrdõiguslikkus

Haldusõigus

Keskkonnaõigus

Intellektuaalomand

Koolitusmetoodika


Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.
Komisjon uuendab parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 08/02/2019