Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Mācību materiāli


Eiropas e-tiesiskuma portāls ir viens no rīkiem, kas veicina Eiropas tiesiskās apmācības attīstību. Nodrošinot piekļuvi informācijai un citiem izglītojošiem materiāliem, tiek ievērojami palielināts to cilvēku skaits, kuri var šos materiālus izmantot pašmācībai un/vai iekļaut Eiropas tiesību jautājumus savos mācību kursos.


Saskaņā ar Saite atveras jaunā logāUnesco 2012. gada Parīzes deklarāciju par atvērtajiem izglītības resursiem (AIR) Eiropas Komisija vēlas darīt visu iespējamo, lai sekmētu pieeju atvērtiem izglītības resursiem un mācību līdzekļiem, kuri ir paredzēti praktizējošiem juristiem.

Internetā ir pieejamas daudzas informatīvas vietnes, kas ir noderīgas saistībā ar Eiropas tiesiskuma apmācību vietējā, reģionālā un valsts līmenī. Arī Komisija ir sagatavojusi mācību materiālus par dažādām Eiropas tiesību jomām, atbildot uz īpašo pieprasījumu, kas ir saistīts ar nepieciešamību izskaidrot sarežģītu speciālo terminoloģiju vai ar to, ka ar šiem jautājumiem nodarbojas liels praktizējošo juristu skaits.

Šie ieteikumi mācību pakalpojumu sniedzējiemPDF(657 Kb)lv, kuros apkopoti praktiski padomi un piemēri visiem mācību pakalpojumu sniedzējiem, var palīdzēt veidot un rīkot mācību pasākumus.

Praktizējošiem juristiem un/vai apmācības pakalpojumu sniedzējiem ir pieejami gatavi mācību materiāli par šādām jomām:

Vispārīgās ES tiesības

Civiltiesības

Krimināltiesības

Tiesību akti pret organizēto noziedzību

Cilvēktiesības

Bērnu tiesības

Nediskriminācija

Dzimumu līdztiesība

Administratīvās tiesības

Vides tiesības

Intelektuālais īpašums

Mācību metodes


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.
Sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības Komisija pašlaik atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta: 08/02/2019