Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Utbildningsmaterial


Europeiska e-juridikportalen är ett av de verktyg som bidrar till att vidareutveckla den europeiska rättsliga utbildningen. Genom denna tillgång till information och annat utbildningsrelaterat material får många fler människor möjlighet att studera på egen hand och/eller infoga EU-lagstiftning i sina utbildningar.


Europeiska kommissionen vill i linje med Länken öppnas i ett nytt fönsterUnescos Parisdeklaration från 2012 om öppna lärresurser göra så mycket som möjligt för att främja öppna utbildningsresurser och öppen utbildningsprogramvara för rättstillämpare.

Där finns många referenssajter med användbara lokala, regionala och nationella resurser för europeisk rättslig utbildning. Kommissionen har även tagit fram utbildningsmaterial för olika EU-lagstiftningsområden som är mycket komplicerade eller som många rättstillämpare tillämpar.

Dessa råd till utbildningsanordnarePDF(650 Kb)sv med praktiska tips och exempel för alla utbildningsanordnare kan fungera som ett stöd när kurserna sätts ihop och arrangeras.

Utbildningsmaterial om följande ämnen finns tillgängliga och färdiga att användas av rättstillämpare och utbildningsanordnare:

EU-rätten i allmänhet

Civilrätt

Straffrätt

Lagstiftning mot organiserad brottslighet

Mänskliga rättigheter

Barns rättigheter

Diskrimineringslagstiftning

Diskrimineringslagstiftning

Förvaltningsrätt

Miljölagstiftning

Immateriella rättigheter

Utbildningsmetoder


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.

Senaste uppdatering: 08/02/2019