Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Metodologija izobrazbe


Dobro planiranje od ključne je važnosti za uspjeh tečaja izobrazbe. U nastavku su navedeni primjeri dobre prakse izobrazbe (nisu uvijek neposredno povezani s europskom pravosudnom izobrazbom) koji bi mogli biti korisni pružateljima izobrazbe.


e-učenje

„Kombinirano učenje”

„Ozbiljne igre”

Učenje pravnog jezika

Izobrazba predavača

Evaluacija

Alati

e-učenje

Portal elearningeuropa.info

Europska komisija pokrenula je portal Open Education Europa u 2002. kako bi olakšala preobrazbu obrazovanja kroz tehnologiju. To je postao ključni forum za proučavanje novosti i inovacija u obrazovanju.

U okviru portala Open Education Europa okupljena je aktivna zajednica znanstvenika, nastavnika, kreatora politika, studenata i ostalih dionika koji upotrebljavaju portal kao virtualno mjesto za sastajanje na kojem razmjenjuju rješenja raznih obrazovnih pitanja i raspravljaju o njima. Portal i njegov sadržaj koji izrađuju korisnici omogućuju ključan, kreativan pristup trenutačnom i budućem stanju obrazovanja temeljen na suradnji.

Inicijativa Komisije Open Education Europa dio je programa za cjeloživotno učenje koji vodi Glavna uprava za obrazovanje i kulturu.

PRAG – Praktični vodič kroz postupke ugovaranja (EuropeAid)

PRAG je tečaj e-učenja u okviru kojeg se objašnjavaju postupci ugovaranja koji se primjenjuju na vanjske ugovore o pomoći koji se financiraju iz općeg proračuna EU-a i 10. europskog razvojnog fonda (EDF). U njemu je objašnjeno kako Komisija upravlja fondovima i opisani su postupci koji se primjenjuju na sve ugovore (javna nabava i bespovratna sredstva). Njime su obuhvaćena razna pitanja koja se odnose na dodjelu i provedbu ugovora, a provodi se interaktivno.

Tečaj je podijeljen na poglavlja kojima je moguće neovisno pristupiti. To je primjer tečaja e-učenja i dostupan je na Poveznica se otvara u novom prozoruengleskomPoveznica se otvara u novom prozorušpanjolskomPoveznica se otvara u novom prozorufrancuskomPoveznica se otvara u novom prozoruportugalskom.

Kombinirano učenje

Poboljšanje kvalitete „kombiniranog učenja” – projekt COMBLE: Zajednica za integrirano kombinirano učenje u Europi

Cilj je Poveznica se otvara u novom prozoruprojekta COMBLE bio poboljšati kvalitetu „kombiniranog učenja” u višem, dodatnom i poslovnom obrazovanju tako da se administratorima, nastavnicima i učenicima pruži znanje, izobrazba i savjeti o tehničkim, didaktičkim, organizacijskim i osobnim pitanjima koja mogu utjecati na uspjeh rješenja za kombinirano učenje. COMBLE se sufinancirao iz programa cjeloživotnog učenja (ICT).

Ključni rezultati projekta uključuju Methopediju, zajednicu na internetu u kojoj stručnjaci razmjenjuju znanje i iskustvo o provedbi i evaluaciji metodologija kombiniranog učenja. Internetske stranice dostupne su na Poveznica se otvara u novom prozoruengleskomPoveznica se otvara u novom prozorunjemačkomPoveznica se otvara u novom prozorupoljskom.

Drugi je rezultat stručni tečaj za predavače (na Poveznica se otvara u novom prozoruengleskom) o tome kako organizirati kombinirano učenje i kako upotrijebiti tehnologije kombiniranog učenja.

Ozbiljne igre

Jezična zamka: videoigra za prilagođeno učenje jezika

Jezična zamka inovativna je videoigra za učenje jezika za studente posljednje godine studija njemačkog jezika. Studenti ulaze duboko u interaktivni svijet igre u kojem se učenje jezika integrira u motivirajuću igru. Ovaj je projekt, kojem je dodijeljena europska jezična oznaka, jednostavan primjer prilagodbe „ozbiljnih igara” učenju jezika.

Učenje pravnog jezika

Smjernice za jezičnu izobrazbu (Europska mreža za pravosudnu izobrazbu – EJTN)

Europska mreža za pravosudnu izobrazbu (EJTN) izradila je Poveznica se otvara u novom prozorusmjernice za jezičnu izobrazbu (na engleskom i francuskom) kao pomoć nacionalnim centrima za izobrazbu pri osmišljavanju, planiranju i organiziranju aktivnosti izobrazbe za suce i državne odvjetnike. Smjernicama se želi proučiti i izraditi alate za poboljšanje znanja stranih jezika među sucima i državnim odvjetnicima u EU-u u sljedećim područjima: opća i pravna jezična izobrazba, metodologije jezične izobrazbe i usporedna studija pravnih sustava i ustanova kroz pravnu terminologiju.

Irski tečajevi o sudskoj praksi

Irske tečajeve o sudskoj praksi osmislio je i provodio Odjel za obrazovanje Irske odvjetničke komore na temelju pristupa „kombiniranog učenja” u kojem su objedinjene informacijska i komunikacijska tehnologija (IKT), učenje jezika potpomognuto računalom (CALL), tradicionalne metode učenja i učenje na temelju problema (PBL) u rješavanju općih pitanja sudske prakse u nizu tečajeva, primjenom Moodlea, virtualnog okruženja za učenje (VLE) otvorenog izvora. Kliknite Poveznica se otvara u novom prozoruovdje za više informacija o projektu kojem je dodijeljena europska jezična oznaka.

Integrirano učenje sadržaja i jezika (CLIL)

Poveznica se otvara u novom prozoruIntegrirano učenje sadržaja i jezika (CLIL) uključuje učenje na stranom jeziku o određenoj temi koja može biti potpuno nepovezana s učenjem jezika, na primjer, u školi u Španjolskoj povijest se može učiti na engleskom jeziku. CLIL se upotrebljavao i pokazao korisnim u svim sektorima obrazovanja od osnovnog obrazovanja do obrazovanja odraslih i visokog obrazovanja. U proteklih 10 godina u okviru CLIL-a postižu se sve veći uspjesi.

Učitelji koji rade s CLIL-om stručnjaci su u svome području, a ne tradicionalni učitelji jezika, i obično izvrsni (dvojezični ili izvorni) govornici ciljnog jezika. U mnogim ustanovama učitelji jezika surađuju s kolegama iz drugih odjela kako bi mogli ponuditi CLIL u raznim predmetima. Ključna je ideja da učenik stječe novo znanje o „ciljnoj” temi i usput se susreće s izvornim jezikom i upotrebljava ga i uči.

Izobrazba predavača

Smjernice za izobrazbu predavača (EJTN)

Europska mreža za pravosudnu izobrazbu (EJTN) razvila je opće Poveznica se otvara u novom prozorusmjernice za izobrazbu predavača. Cilj je pomoći pojedinačnim nacionalnim institucijama za izobrazbu u planiranju njihovih aktivnosti izobrazbe za suce davanjem općih smjernica za odabir predavača, odabir sadržaja i metode izobrazbe.

Smjernice za predavače (Konzorcij ICON-ADETEF)

U „Smjernicama za predavače” koje su izrađene u okviru Europskog programa za statističku izobrazbu Poveznica se otvara u novom prozoruna engleskom nalazi se dobar pregled svih koraka uključenih u planiranje aktivnosti.

Savjeti za izobrazbu (UNICEF i Penal Reform International)

UNICEF i Penal Reform International razradili su savjete za izobrazbu za predavače Poveznica se otvara u novom prozoruna engleskom kao dopunu svome „priručniku za izobrazbu o maloljetničkom pravosuđu” (vidjeti odjeljak o pravima djeteta).

Evaluacija

EJTN je preporučio obrazac za evaluaciju izobrazbe

Radna skupina programa EJTN-a pripremila je osnovni predložak za sudionike u izobrazbi za ocjenjivanje tečajeva u kojima su sudjelovali. Obrazac se rijetko upotrebljava u postojećem obliku jer se obično dodaju pitanja o određenoj aktivnosti koja će se ocjenjivati.

Predložak je dostupan na engleskom PDF(19 Kb)ENfrancuskom PDF(20 Kb)FR i može se upotrijebiti kao osnova za pružatelje izobrazbe koji pripremaju obrasce za ocjenjivanje za vlastiti tečaj izobrazbe.

Alati

Resursi Ovlaštenog instituta za osoblje i razvoj (CIPD)

Pružatelji izobrazbe i predavači pronaći će korisne informacije na engleskom o učenju i razvoju, pripremi i provedbi tečajeva, ocjenjivanju izobrazbe, e-učenju itd. u Poveznica se otvara u novom prozoruodjeljku o resursima na internetskim stranicama Ovlaštenog instituta za osoblje i razvoj (CIPD)

Pojmovnik terminologije učenja

Na temelju projekta „Studije o europskoj terminologiji u obrazovanju odraslih za zajednički jezik i zajedničko razumijevanje i praćenje sektora”, koji je sufinanciran iz programa za cjeloživotno učenje, sastavljena su dva pojmovnika.

Poveznica se otvara u novom prozoruPojmovnik razine 1. trebao bi služiti kao praktični referentni alat za oblikovatelje politika i administratore, kako bi se Komisiji, državama članicama i ostalim europskim državama i dionicima olakšalo praćenje i analiza sektora učenja odraslih u Europi poboljšavanjem kvalitete podataka i usporedivosti. U pojmovnik su uključeni pojmovi koji se smatraju važnima za tu svrhu, posebno oni za koje moraju biti dogovorene definicije (što više moguće) i koji se moraju razumjeti na europskoj razini kako bi se rasprave o politikama mogle nesmetano voditi. Pojmovnik uključuje sve službene jezike EU-a, te islandski, makedonski, norveški i turski.

Poveznica se otvara u novom prozorupojmovniku razine 2. sadržano je znatno više pojmova i namijenjen je stručnjacima. On prvenstveno treba služiti kao resurs za praćenje sektora učenja odraslih. Dostupan je samo na engleskom.


Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.

Posljednji put ažurirano: 06/10/2020