Uddannelse af retsvæsnets aktører på nationalt plan

Genskab

Oplysninger om tilrettelæggelsen af den nationale uddannelse af retsvæsenets aktører. Uddannelsesordninger i EU-landene sikrer kvaliteten og omfanget af undervisningen.


Nationale uddannelsesstrukturer for dommere og anklagere

De nationale læreanstalter er de vigtigste udbydere af undervisning til ansatte inden for retsvæsenet. I 17 medlemsstater er der skoler, der tilbyder grundlæggende og videregående undervisning. I andre medlemsstater varetages undervisningen af justitsministeriet, retsplejerådet eller domstolsstyrelsen.

Uddannelsessystemer for retspersonale i EU-landene

De nationale justitsministerier og domstole er de vigtigste udbydere af undervisning til ansatte inden for retsvæsenet i EU’s medlemsstater. I andre medlemsstater udføres denne opgave af retsakademier eller judicielle strukturer såsom retsplejeråd og anklagemyndigheder.

Uddannelsessystemer for advokater i medlemsstaterne

Advokatråd, advokatfirmaer, læreanstalter og universiteter er de vigtigste udbydere af advokaters induktionsperiode i EU’s medlemsstater. I nogle medlemsstater udføres denne opgave udføres af appelretterne og justitsministeriet. Tilsynet med advokaters videreuddannelse udføres af advokatrådet, hvor et sådant tilsyn findes.


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.

Sidste opdatering: 24/01/2019