Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Обучение на практикуващи юристи на национално ниво


Съществуват много възможности за обучение за практикуващи юристи в държавите членки, които носят основната отговорност за качеството и обхвата на това обучение. Тук предоставяме информация за организацията на националното обучение в държавите членки.


Национални структури за обучение на представителите на съдебната власт

Националните структури за обучение са основните доставчици на европейско съдебно обучение за представителите на съдебната власт. В 16 държави членки съществуват училища, които провеждат първоначално и продължаващо обучение. В други държави членки обучението се организира от Министерството на правосъдието, Съдебния съвет или съдебните служби.

Системи за обучение на съдебни служители в държавите членки

Министерствата на правосъдието и съдилищата са основните организатори на обучения за съдебния персонал в държавите членки на ЕС. В други държави членки тази задача се изпълнява от съдебни академии или съдебни структури като съвети и прокурорски служби.

Системи за обучение на адвокати в държавите членки

Основните организатори на въвеждащото обучение на адвокатите в държавите — членки на ЕС, са адвокатските колегии, частните или правните кантори, обучителните институции и университетите. В някои държави членки тази функция се изпълнява от апелативните съдилища и Министерството на правосъдието. Контролът върху продължаващото обучение, когато има такова, се извършва от адвокатската колегия.


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация: 01/02/2020