Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vzdělávání soudních úředníků na vnitrostátní úrovni

Plná verze Tisk

V členských státech, které nesou hlavní odpovědnost za kvalitu a rozsah odborné přípravy právníků, existují rozsáhlé možnosti vzdělávání. Zde uvádíme informace o organizaci národního vzdělávání v členských státech.


Národní vzdělávací struktury pro pracovníky justice

Systémy vzdělávání právníků v členských státech

Národní vzdělávací struktury pro pracovníky justice

Hlavními poskytovateli evropského justičního vzdělávání jsou národní vzdělávací struktury. V 17 členských státech existují školy, které poskytují počáteční i další vzdělávání. V jiných členských státech organizuje vzdělávání ministerstvo spravedlnosti, soudní rada nebo soudní služby.

Zde jsou uvedeny informace o strukturách zajišťujících justiční vzdělávání v členských státech EU, jak je poskytly příslušné organizace:

  • Belgie:

Od února 2008 pořádá Odkaz se otevře v novém okně.Institut justičního vzdělávání školení pro soudce, státní zástupce, soudní pracovníky a další pracovníky v justici.

Odkaz se otevře v novém okně.Německá justiční akademie má na starosti další vzdělávání všech soudců a státních zástupců na národní úrovni.

Institut justičních studií pořádá školení, semináře a studijní návštěvy pro pracovníky justice. Je napojen na Odkaz se otevře v novém okně.Irskou soudní službu.

  • Chorvatsko:

Od 1. ledna 2010 funguje Odkaz se otevře v novém okně.Justiční akademie Chorvatska jako veřejná instituce, mezi jejíž cíle patří pořádání úvodních vzdělávacích programů pro začínající pracovníky v justici, kandidáty na soudce a asistenty státních zástupců (program Státní škola pro soudní úředníky) a zajišťování další odborné přípravy pro soudce a asistenty státních zástupců.

Odkaz se otevře v novém okně.Lotyšské centrum justičního vzdělávání bylo založeno s cílem poskytovat další vzdělávání soudců, soudních pracovníků, soudních úředníků a dalších právních profesí.

Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstvo spravedlnosti Lucemburska má na starosti počáteční a další vzdělávání soudců a státních zástupců.

  • Maďarsko:

Odkaz se otevře v novém okně.Maďarská Národní rada spravedlnosti má na starosti úvodní a další vzdělávání soudců.

Odkaz se otevře v novém okně.Maďarský Úřad nejvyššího státního zástupce má na starosti vzdělávání státních zástupců a pracovníků státních zastupitelství.

Odkaz se otevře v novém okně.Justiční akademie Slovenské republiky pořádá úvodní a další vzdělávání soudců, státních zástupců a soudních pracovníků.

  • Finsko:

Odbor vzdělávání Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstva spravedlnosti Finska má na starosti vzdělávání pracovníků ministerstva spravedlnosti a soudů.

  • Belgium:

francouzštině and German speaking lawyers: v angličtiněPDF(157 Kb)en ve francouzštiněPDF(158 Kb)en

Dutch speaking lawyers: v angličtiněPDF(150 Kb)en ve francouzštiněPDF(157 Kb)fr

England and Wales:

Barristers: v angličtině iPDF(161 KB)en ve francouzštiněPDF(171 KB)fr

Solicitors: v angličtině PDF(158 Kb)en ve francouzštiněPDF(171 Kb)fr

Northern Ireland:

Barristers: v angličtiněPDF(152 Kb)en ve francouzštiněPDF(158 Kb)fr

Solicitors: v angličtiněPDF(151 Kb)en ve francouzštiněPDF(162 Kb)fr

Scotland :

Advocates: v angličtiněPDF(150 Kb)en ve francouzštiněPDF(155 Kb)fr

Solicitors: v angličtiněPDF(151 Kb)en ve francouzštiněPDF(155 Kb)fr

Informace zpracovala Rada evropských advokátních komor (CCBE) a Evropské centrum pro soudce a právníky EIPA v rámci pilotního projektu o evropském justičním vzdělávání. Pro více informací klikněte zde.


Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.

Poslední aktualizace: 09/03/2015