Διαδρομή πλοήγησης

  • Αρχική σελίδα
  • ...
  • Κατάρτιση επαγγελματιών του νομικού κλάδου σε εθνικό επίπεδο

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Κατάρτιση επαγγελματιών του νομικού κλάδου σε εθνικό επίπεδο


Υπάρχουν εκτεταμένες δυνατότητες κατάρτισης για όσους ασκούν νομικά επαγγέλματα στα κράτη μέλη, το οποία και φέρουν κυρίως την ευθύνη για την ποιότητα και την εμβέλεια της κατάρτισης αυτής. Παραθέτουμε εδώ πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση της κατάρτισης στα κράτη μέλη.


Εθνικές δομές κατάρτισης για το δικαστικό σώμα

Οι εθνικές δομές κατάρτισης είναι οι κυριότεροι φορείς της ευρωπαϊκής δικαστικής κατάρτισης για το δικαστικό σώμα. Σχολές που παρέχουν αρχική και συνεχή κατάρτιση υπάρχουν σε 17 κράτη μέλη. Στα άλλα κράτη, η κατάρτιση οργανώνεται από το υπουργείο Δικαιοσύνης, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο ή τις υπηρεσίες των δικαστηρίων.

Συστήματα κατάρτισης του προσωπικού των δικαστηρίων στα κράτη μέλη

Τα εθνικά υπουργεία Δικαιοσύνης και τα δικαστήρια είναι οι κύριοι φορείς οργάνωσης της κατάρτισης του δικαστικού προσωπικού στα κράτη μέλη της ΕΕ. Σε άλλα κράτη μέλη την οργάνωση αναλαμβάνουν δικαστικές ακαδημίες ή δικαστικές δομές όπως Συμβούλια ή Εισαγγελίες.

Συστήματα κατάρτισης των δικηγόρων στα κράτη μέλη

Οι δικηγορικοί σύλλογοι, δικηγορικά γραφεία ή εταιρείες, φορείς κατάρτισης και πανεπιστήμια είναι οι κυριότεροι διοργανωτές κατάρτισης που αποτελεί προετοιμασία για την είσοδο στο δικηγορικό επάγγελμα στα κράτη μέλη της ΕΕ. Σε ορισμένα κράτη μέλη, η εν λόγω κατάρτιση οργανώνεται από εφετεία ή το υπουργείο Δικαιοσύνης. Την εποπτεία της συνεχούς κατάρτισης, όταν αυτή υφίσταται, την αναλαμβάνει ο δικηγορικός σύλλογος.


Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Τελευταία επικαιροποίηση: 23/10/2015