Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Õigusala töötajate koolitus riiklikul tasandil


Teave õiguspraktikute koolituse korralduse kohta liikmesriikides. Koolituse korraldus ELi liikmesriikides tagab selle kvaliteedi ja ulatuse.


Kohtunike ja prokuröride koolitusi korraldavad riiklikud koolitusasutused

Liikmesriikide koolitusstruktuurid on kohtunike jaoks peamine võimalus saada Euroopa õigusalast koolitust. Põhikoolitust ja jätkukoolitust pakkuvad koolid on olemas 16 liikmesriigis. Teistes liikmesriikides korraldavad koolitust justiitsministeerium, kohtute nõukogu või kohtuteenistused.

Kohtutöötajate koolitamine liikmesriikides

Liikmesriikide justiitsministeeriumid ja kohtud on peamised asutused, kes korraldavad ELi liikmesriikides kohtutöötajatele koolitusi. Teistes liikmesriikides on see kohtuakadeemia või kohtute nõukogu ja riigiprokuratuuri ülesanne.

Advokaatide koolitus liikmesriikides

ELi liikmesriikides on advokaatide sissejuhatava koolituse peamised korraldajad advokatuurid, advokaatide erapraksised või õigusbürood, koolitusfirmad ja ülikoolid. Mõnes liikmesriigis täidab seda ülesannet apellatsioonikohus või justiitsministeerium. Kui on võimalus saada jätkukoolitust, teostab selle üle järelevalvet advokatuur.


Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.

Viimati uuendatud: 01/02/2020