Navigointipolku

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Oikeusalan ammattilaisten koulutus EU-maissa


Jäsenvaltiot tarjoavat oikeusalan ammattilaisille runsaasti koulutusmahdollisuuksia, sillä niille kuuluu päävastuu alan koulutuksen järjestämisestä ja sen laadun varmistamisesta. Tällä sivulla on tietoja kansallisesta koulutuksesta eri jäsenvaltioissa.


Tuomareiden ja syyttäjien koulutuksesta vastaavat kansalliset oppilaitokset

Päävastuu tuomarien ja syyttäjien koulutuksesta kuuluu kansallisille oppilaitoksille. Alan perus- ja jatkokoulutusta tarjoavia oppilaitoksia on 17 jäsenvaltiossa. Muissa jäsenvaltioissa koulutusta järjestävät oikeusministeriö, tuomarineuvosto tai tuomioistuinlaitos.

Tuomioistuinten muun henkilöstön koulutus jäsenvaltioissa

Useimmissa EU:n jäsenvaltioissa tuomioistuinten henkilöstön koulutustoiminnan järjestämisestä vastaavat jäsenvaltioiden oikeusministeriöt ja tuomioistuimet. Muissa jäsenvaltioissa tätä tehtävää hoitavat oikeusalan akatemiat tai muut oikeudelliset organisaatiot, kuten tuomarineuvostot ja syyttäjänvirastot.

Lakimiesten koulutus jäsenvaltioissa

Lakimiesten harjoitteluun liittyvää koulutusta järjestävät EU:n jäsenvaltioissa useimmiten asianajajayhdistykset sekä yksityiset asianajotoimistot, koulutuksentarjoajat ja yliopistot. Joissakin jäsenvaltioissa tätä tehtävää hoitavat muutoksenhakutuomioistuimet ja oikeusministeriö. Jos jatkokoulutusta on tarjolla, sen valvonta kuuluu asianajajayhdistyksille.


Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.

Päivitetty viimeksi: 23/10/2015