Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tagállami képzések jogászoknak

Legnagyobb méret Nyomtatás

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata angol nemrég módosult. Az Ön által megjelenített nyelvi változat fordítása még folyamatban van.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: bolgárcsehdánnémetfranciahollandlengyelfinn.


Ezen az oldalon a nemzeti szinten az igazságügyi képzésért felelős intézményekre és struktúrákra vonatkozó információkhoz juthat.


AUSZTRIA

A bírák és a szövetségi ügyészek képzésére vonatkozó információkat az osztrák A link új ablakot nyit megIgazságügyi Minisztérium honlapján találhat.

BELGIUM

2008. február óta az A link új ablakot nyit megIgazságügyi Képzési Intézet (Instituut voor gerechtelijke opleiding / Institut de formation judiciaire) szervez képzéseket

 • bírák
 • ügyészek
 • bírósági alkalmazottak
 • és egyéb igazságügyi szakmák képviselői részére.

BULGÁRIA

Az A link új ablakot nyit megOrszágos Igazságügyi Intézet (NIJ) felelős az alábbiak alap- és továbbképzéséért:

 • bírák
 • ügyészek
 • nyomozók
 • végrehajtók
 • nyilvántartások vezetését ellátó bírák
 • bírósági ügyintézők
 • bírósági nyomozók és
 • az igazságügyi minisztérium egyéb alkalmazottai

CSEH KÖZTÁRSASÁG

Az A link új ablakot nyit megIgazságügyi Akadémia (Justiční akademie) felelős az alábbi jogi szakmák képviselőinek képzéséért:

 • bírák
 • ügyészek
 • bírósági és ügyészségi hivatalvezetők
 • jövőbeli bírák és ügyészek (bírósági és ügyészségi fogalmazók)
 • magasabb rangú igazságügyi hivatalnokok
 • bírósági asszisztensek
 • pártfogó felügyelettel és közvetítéssel foglalkozó hivatalnokok

CIPRUS

A bírák képzéséért a A link új ablakot nyit megLegfelsőbb Bíróság felelős.

DÁNIA

A A link új ablakot nyit megNemzeti Bírósági Igazgatási Hivatal felelős a bírák képzéséért, míg az ügyészek képzése az A link új ablakot nyit megIgazságügyi Minisztériumhoz tartozik.

ÉSZTORSZÁG

Az észt Legfelsőbb Bíróság keretében működő Képzési Tanács felelős a bíróképzés működéséért és annak továbbfejlesztéséért. Az A link új ablakot nyit megészt Legfelsőbb Bíróság különböző tevékenységeit bemutató kiadvány elérhető A link új ablakot nyit megitt.

FINNORSZÁG

Az A link új ablakot nyit megIgazságügyi Minisztérium képzési csoportja felelős az igazságügyi minisztérium és a bíróságok alkalmazottainak képzéséért.

NÉMETORSZÁG

Országos szinten a A link új ablakot nyit megNémet Bírói Akadémia felelős a bírák és ügyészek továbbképzéséért.

FRANCIAORSZÁG

Az A link új ablakot nyit megIgazságügyi Tisztviselők Nemzeti Iskolája (Ecole nationale de la magistrature, ENM) felelős a bírák és ügyészek alap- és továbbképzéséért.

A Bírósági Alkalmazottak Nemzeti Iskolája (Ecole nationale des greffes, ENG) felelős a bírósági ügyintézők és egyéb bírósági személyzet alap- és továbbképzéséért.

GÖRÖGORSZÁG

Az A link új ablakot nyit megIgazságügyi Alkalmazottak Nemzeti Iskolája (PPP) az igazságügyi minisztérium felügyelete alá tartozó állami szerv, amely a bírák (a közigazgatási bírákat is ideértve) alap- és továbbképzését szervezi.

MAGYARORSZÁG

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács felelős a A link új ablakot nyit megbírák alap- és továbbképzéséért.

A A link új ablakot nyit megLegfőbb Ügyészség keretében működik a Magyar Ügyészképző Központ, amely az ügyészek és ügyészségi alkalmazottak képzését látja el.

ÍRORSZÁG

Az Igazságügyi Tanulmányok Intézete (Judicial Studies Institute) képzéseket, szemináriumokat és tanulmányutakat szervez a bírói kar tagjai számára. Az Intézet A link új ablakot nyit megÍrország Bírósági Szolgálatához kapcsolódik.

OLASZORSZÁG

Az A link új ablakot nyit megIgazságügyi Tisztviselők Legfelsőbb Tanácsa (Consiglio Superiore della Magistratura) felelős a bírák és ügyészek alap- és továbbképzésének szervezéséért.

LETTORSZÁG

A A link új ablakot nyit meglett Igazságügyi Képzési Központ (Latvijas Tiesnešu mācību centrs) célja, hogy biztosítsa a bírák, bírósági alkalmazottak, végrehajtók és egyéb jogi szakmák képviselőinek továbbképzését.

LITVÁNIA

A A link új ablakot nyit megNemzeti Bírósági Igazgatási Hivatal szervezi a bírói kar képzését.

LUXEMBURG

Az A link új ablakot nyit megIgazságügyi Minisztérium felelős a bírák és ügyészek alap- és továbbképzéséért.

MÁLTA

A Bírói Tanulmányi Bizottság a bírói kar részére szervez képzéseket.

A A link új ablakot nyit megKépzési Akadémia biztosítja a bírósági alkalmazottak alap- és továbbképzését, és emellett a főügyészségi alkalmazottak részére is szervez képzéseket.

HOLLANDIA

A A link új ablakot nyit megholland Igazságügyi Képzési és Tanulmányi Központ biztosítja az alapképzést a jövendőbeli bírák és ügyészek számára. Ezenkívül továbbképzést nyújt a

 • bírák
 • ügyészek
 • bírósági titkárok
 • és egyéb jogi alkalmazottak részére.

LENGYELORSZÁG

A A link új ablakot nyit meglengyel Bírák és Ügyészek Nemzeti Iskolája (Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury) felelős a bírák és ügyészek alap- és továbbképzéséért.

PORTUGÁLIA

Az A link új ablakot nyit megIgazságügyi Tanulmányok Központjának (Centro de Estudos Judiciários) fő feladata az alap- és továbbképzés biztosítása

 • a bírák és
 • az ügyészek részére.

Emellett igazságügyi képzéseket szervez még

 • ügyvédek
 • jogtanácsosok
 • és egyéb jogi szakmák képviselői számára.

ROMÁNIA

A A link új ablakot nyit megMagisztrátusok Országos Intézete (Institutul National al Magistraturii) látja el a bírák és ügyészek alap- és továbbképzését.

SZLOVÁKIA

Az A link új ablakot nyit megIgazságügyi Akadémia (Justičná akadémia) szervezi az alap- és továbbképzéseket

 • a bírák,
 • az ügyészek és
 • a bírósági alkalmazottak részére.

SZLOVÉNIA

Az A link új ablakot nyit megIgazságügyi Képzési Központ (Center za izobraževanje v pravosodju) felelős az alábbiak alap- és továbbképzéséért:

 • bírák
 • ügyészek
 • állami ügyvédek
 • egyéb bírósági alkalmazottak

SPANYOLORSZÁG

A A link új ablakot nyit megLegfelsőbb Bírósági Tanács Igazságügyi Akadémiája (Escuela Judicial) felelős a bírák alap- és továbbképzéséért.

Az Igazságügyi Minisztérium Jogtudományi Központja (A link új ablakot nyit megCentro de Estudios Jurídicos) felelős az ügyészek képzéséért.

SVÉDORSZÁG

A bírák továbbképzéséért a A link új ablakot nyit megNemzeti Bírósági Igazgatási Hivatal felelős.

A A link új ablakot nyit megsvéd Ügyészi Hivatal felelős az ügyészek továbbképzéséért.

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Angliában és Walesben a A link új ablakot nyit megBírói Tanulmányi Tanács (Judicial Studies Board) felelős az alábbiakért:

 • a bírói tisztségbe újonnan kinevezett, illetve az új feladatokkal megbízott személyek kezdeti képzése,
 • a bírói tisztséget betöltő személyek folyamatos továbbképzése a készségek és ismeretek fejlesztése érdekében,
 • a változás és korszerűsítés biztosítása az új képzési igények azonosítása és képzési programok biztosítása útján a jelentősebb jogszabályi és ítélkezési gyakorlatbeli változások alátámasztása érdekében.

Skóciában a A link új ablakot nyit megBírói Tanulmányi Bizottság (Judicial Studies Committee) felelős a bírák képzéséért.

Észak-Írországban a A link új ablakot nyit megBírói Tanulmányi Tanács (Judicial Studies Board) a bírák képzéséért felelős testület.


A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.

Utolsó frissítés: 04/04/2013