Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tagállami képzések jogászoknak

Legnagyobb méret Nyomtatás

Az Ön által megjelenített nyelvi változat fordítása még folyamatban van.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: bolgárcsehdánnémetésztangolfranciahollandlengyel.


Ezen az oldalon a nemzeti szinten az igazságügyi képzésért felelős intézményekre és struktúrákra vonatkozó információkhoz juthat.


AUSZTRIA

A bírák és a szövetségi ügyészek képzésére vonatkozó információkat az osztrák A link új ablakot nyit megIgazságügyi Minisztérium honlapján találhat.

BELGIUM

2008. február óta az A link új ablakot nyit megIgazságügyi Képzési Intézet (Instituut voor gerechtelijke opleiding / Institut de formation judiciaire) szervez képzéseket

 • bírák
 • ügyészek
 • bírósági alkalmazottak
 • és egyéb igazságügyi szakmák képviselői részére.

BULGÁRIA

Az A link új ablakot nyit megOrszágos Igazságügyi Intézet (NIJ) felelős az alábbiak alap- és továbbképzéséért:

 • bírák
 • ügyészek
 • nyomozók
 • végrehajtók
 • nyilvántartások vezetését ellátó bírák
 • bírósági ügyintézők
 • bírósági nyomozók és
 • az igazságügyi minisztérium egyéb alkalmazottai

CSEH KÖZTÁRSASÁG

Az A link új ablakot nyit megIgazságügyi Akadémia (Justiční akademie) felelős az alábbi jogi szakmák képviselőinek képzéséért:

 • bírák
 • ügyészek
 • bírósági és ügyészségi hivatalvezetők
 • jövőbeli bírák és ügyészek (bírósági és ügyészségi fogalmazók)
 • magasabb rangú igazságügyi hivatalnokok
 • bírósági asszisztensek
 • pártfogó felügyelettel és közvetítéssel foglalkozó hivatalnokok

CIPRUS

A bírák képzéséért a A link új ablakot nyit megLegfelsőbb Bíróság felelős.

DÁNIA

A A link új ablakot nyit megNemzeti Bírósági Igazgatási Hivatal felelős a bírák képzéséért, míg az ügyészek képzése az A link új ablakot nyit megIgazságügyi Minisztériumhoz tartozik.

ÉSZTORSZÁG

Az észt Legfelsőbb Bíróság keretében működő Képzési Tanács felelős a bíróképzés működéséért és annak továbbfejlesztéséért. Az A link új ablakot nyit megészt Legfelsőbb Bíróság különböző tevékenységeit bemutató kiadvány elérhető A link új ablakot nyit megitt.

FINNORSZÁG

Az A link új ablakot nyit megIgazságügyi Minisztérium képzési csoportja felelős az igazságügyi minisztérium és a bíróságok alkalmazottainak képzéséért.

NÉMETORSZÁG

Országos szinten a A link új ablakot nyit megNémet Bírói Akadémia felelős a bírák és ügyészek továbbképzéséért.

FRANCIAORSZÁG

Az A link új ablakot nyit megIgazságügyi Tisztviselők Nemzeti Iskolája (Ecole nationale de la magistrature, ENM) felelős a bírák és ügyészek alap- és továbbképzéséért.

A Bírósági Alkalmazottak Nemzeti Iskolája (Ecole nationale des greffes, ENG) felelős a bírósági ügyintézők és egyéb bírósági személyzet alap- és továbbképzéséért.

GÖRÖGORSZÁG

Az A link új ablakot nyit megIgazságügyi Alkalmazottak Nemzeti Iskolája (PPP) az igazságügyi minisztérium felügyelete alá tartozó állami szerv, amely a bírák (a közigazgatási bírákat is ideértve) alap- és továbbképzését szervezi.

MAGYARORSZÁG

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács felelős a A link új ablakot nyit megbírák alap- és továbbképzéséért.

A A link új ablakot nyit megLegfőbb Ügyészség keretében működik a Magyar Ügyészképző Központ, amely az ügyészek és ügyészségi alkalmazottak képzését látja el.

ÍRORSZÁG

Az Igazságügyi Tanulmányok Intézete (Judicial Studies Institute) képzéseket, szemináriumokat és tanulmányutakat szervez a bírói kar tagjai számára. Az Intézet A link új ablakot nyit megÍrország Bírósági Szolgálatához kapcsolódik.

OLASZORSZÁG

Az A link új ablakot nyit megIgazságügyi Tisztviselők Legfelsőbb Tanácsa (Consiglio Superiore della Magistratura) felelős a bírák és ügyészek alap- és továbbképzésének szervezéséért.

LETTORSZÁG

A A link új ablakot nyit meglett Igazságügyi Képzési Központ (Latvijas Tiesnešu mācību centrs) célja, hogy biztosítsa a bírák, bírósági alkalmazottak, végrehajtók és egyéb jogi szakmák képviselőinek továbbképzését.

LITVÁNIA

A A link új ablakot nyit megNemzeti Bírósági Igazgatási Hivatal szervezi a bírói kar képzését.

LUXEMBURG

Az A link új ablakot nyit megIgazságügyi Minisztérium felelős a bírák és ügyészek alap- és továbbképzéséért.

MÁLTA

A Bírói Tanulmányi Bizottság a bírói kar részére szervez képzéseket.

A A link új ablakot nyit megKépzési Akadémia biztosítja a bírósági alkalmazottak alap- és továbbképzését, és emellett a főügyészségi alkalmazottak részére is szervez képzéseket.

HOLLANDIA

A A link új ablakot nyit megholland Igazságügyi Képzési és Tanulmányi Központ biztosítja az alapképzést a jövendőbeli bírák és ügyészek számára. Ezenkívül továbbképzést nyújt a

 • bírák
 • ügyészek
 • bírósági titkárok
 • és egyéb jogi alkalmazottak részére.

LENGYELORSZÁG

A A link új ablakot nyit meglengyel Bírák és Ügyészek Nemzeti Iskolája (Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury) felelős a bírák és ügyészek alap- és továbbképzéséért.

PORTUGÁLIA

Az A link új ablakot nyit megIgazságügyi Tanulmányok Központjának (Centro de Estudos Judiciários) fő feladata az alap- és továbbképzés biztosítása

 • a bírák és
 • az ügyészek részére.

Emellett igazságügyi képzéseket szervez még

 • ügyvédek
 • jogtanácsosok
 • és egyéb jogi szakmák képviselői számára.

ROMÁNIA

A A link új ablakot nyit megMagisztrátusok Országos Intézete (Institutul National al Magistraturii) látja el a bírák és ügyészek alap- és továbbképzését.

SZLOVÁKIA

Az A link új ablakot nyit megIgazságügyi Akadémia (Justičná akadémia) szervezi az alap- és továbbképzéseket

 • a bírák,
 • az ügyészek és
 • a bírósági alkalmazottak részére.

SZLOVÉNIA

Az A link új ablakot nyit megIgazságügyi Képzési Központ (Center za izobraževanje v pravosodju) felelős az alábbiak alap- és továbbképzéséért:

 • bírák
 • ügyészek
 • állami ügyvédek
 • egyéb bírósági alkalmazottak

SPANYOLORSZÁG

A A link új ablakot nyit megLegfelsőbb Bírósági Tanács Igazságügyi Akadémiája (Escuela Judicial) felelős a bírák alap- és továbbképzéséért.

Az Igazságügyi Minisztérium Jogtudományi Központja (A link új ablakot nyit megCentro de Estudios Jurídicos) felelős az ügyészek képzéséért.

SVÉDORSZÁG

A bírák továbbképzéséért a A link új ablakot nyit megNemzeti Bírósági Igazgatási Hivatal felelős.

A A link új ablakot nyit megsvéd Ügyészi Hivatal felelős az ügyészek továbbképzéséért.

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Angliában és Walesben a A link új ablakot nyit megBírói Tanulmányi Tanács (Judicial Studies Board) felelős az alábbiakért:

 • a bírói tisztségbe újonnan kinevezett, illetve az új feladatokkal megbízott személyek kezdeti képzése,
 • a bírói tisztséget betöltő személyek folyamatos továbbképzése a készségek és ismeretek fejlesztése érdekében,
 • a változás és korszerűsítés biztosítása az új képzési igények azonosítása és képzési programok biztosítása útján a jelentősebb jogszabályi és ítélkezési gyakorlatbeli változások alátámasztása érdekében.

Skóciában a A link új ablakot nyit megBírói Tanulmányi Bizottság (Judicial Studies Committee) felelős a bírák képzéséért.

Észak-Írországban a A link új ablakot nyit megBírói Tanulmányi Tanács (Judicial Studies Board) a bírák képzéséért felelős testület.


A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.

Utolsó frissítés: 04/04/2013