Naršymo kelias

  • Pradžia
  • ...
  • Europos praktikuojančių teisininkų mokymas nacionaliniu lygmeniu

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europos praktikuojančių teisininkų mokymas nacionaliniu lygmeniu

Per visą ekraną Spausdinti

Valstybėse narėse egzistuoja labai įvairios praktikuojančių teisininkų mokymo struktūros, kurioms tenka pagrindinė atsakomybė už tokio mokymo kokybę ir mastą. Toliau pristatoma informacija apie nacionalinio mokymo organizavimą valstybėse narėse.


Nacionalinės teisminio mokymo struktūros

Valstybių narių advokatų mokymo sistemos

Nacionalinės teisminio mokymo struktūros

Nacionalinės mokymo struktūros yra pagrindinės Europos teisminio mokymo teikėjos teisminėms institucijoms. Įvadinio arba tęstinio mokymo mokyklos yra septyniolikoje valstybių narių. Kitose valstybėse narėse mokymus rengia teisingumo ministerija, teismų taryba ar tam tikri teismų padaliniai.

Toliau pateikiama informacija apie struktūras, atsakingas už teisminį mokymą ES valstybėse narėse, kurią pateikė pačios struktūros.

Išsamesnės informacijos apie įvadinio mokymo kursus valstybėse narėse rasite projekto „Menu for Justice“ sveiatinėje, spustelėję Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasčia (informaciją apie įvadinį mokymą rasite pasirinkę „access to country data set“).

Valstybių narių advokatų mokymo sistemos

Toliau rasite informacijos suvestines, kuriose aprašomos advokatų mokymo sistemos ES valstybėse narėse. Jos gali būti naudingos nacionalinėms advokatų taryboms ir padėti palyginti mokymą, kurį gavo advokatai, norintys pasinaudoti įsisteigimo laisve kitoje valstybėje narėje.

Informacijos suvestines parengė Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų taryba (CCBE) ir EVAI Europos teisėjų ir teisininkų centras įgyvendindami bandomąjį Europos teisminio mokymo projektą. Daugiau informacijos pateikiama čia.


Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.

Paskutinis naujinimas: 23/09/2015