Naršymo kelias

 • Pradžia
 • ...
 • Europos praktikuojančių teisininkų mokymas nacionaliniu lygmeniu

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europos praktikuojančių teisininkų mokymas nacionaliniu lygmeniu

Per visą ekraną Spausdinti

Puslapis į jūsų pasirinktą kalbą šiuo metu verčiamas.
Jis jau išverstas į šias kalbas: bulgarųčekųdanųvokiečiųestųanglųprancūzųnyderlandųlenkų.


Šiame puslapyje rasite informacijos apie kai kurias institucijas ir įstaigas, atsakingas už teisėjų mokymą nacionaliniu lygmeniu.


AUSTRIJA

Informacijos apie teisėjų ir prokurorų mokymą Austrijoje galite rasti Austrijos Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasteisingumo ministerijos interneto svetainėje.

BELGIJA

Nuo 2008 m. vasario mėn. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeisėjų mokymo institutas organizuoja mokymo kursus

 • teisėjams,
 • valstybės prokurorams,
 • teismų darbuotojams,
 • kitų teisininkų profesijų atstovams.

BULGARIJA

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNacionalinis teisingumo institutas (NIJ) atsako už pradinį ir tęstinį

 • teisėjų,
 • prokurorų,
 • tyrėjų,
 • teisėsaugos pareigūnų,
 • teisėjų-registratorių,
 • teismo sekretorių,
 • teismo inspektorių ir
 • kitų Teisingumo ministerijos darbuotojų mokymą.

ČEKIJA

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeisės akademija atsako už šių teisininkų profesijų atstovų mokymą:

 • teisėjų,
 • prokurorų,
 • teismų ir prokuratūrų vadovų,
 • būsimų teisėjų ir prokurorų (teisininkų stažuotojų),
 • vyresniųjų teismo sekretorių,
 • teisėjų padėjėjų,
 • lygtinio atleidimo nuo laisvės atėmimo bausmės priežiūros pareigūnų ir tarpininkavimo pareigūnų.

KIPRAS

Už teisėjų mokymą atsako Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAukščiausiasis Teismas.

DANIJA

Už teisėjų mokymą atsako Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNacionalinė teismų administracija, o prokurorų mokymas priklauso Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeisingumo ministerijos kompetencijai.

ESTIJA

Estijos Aukščiausiojo Teismo globojama Mokymo taryba atsako už teisėjų mokymo vykdymą ir plėtrą. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasČia galite rasti brošiūrą anglų kalba, kurioje pateikta informacija apie įvairias Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEstijos Aukščiausiojo Teismo veiklos kryptis.

SUOMIJA

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeisingumo ministerijos Mokymo skyrius organizuoja Teisingumo ministerijos ir teismų darbuotojų mokymą.

VOKIETIJA

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasVokietijos teisės akademija atsako už tęstinį visų teisėjų ir valstybės prokurorų mokymą nacionaliniu lygmeniu.

PRANCŪZIJA

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNacionalinė magistratų mokykla (ENM) atsako už pradinį ir tęstinį teisėjų ir valstybės prokurorų mokymą.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNacionalinė teismo darbuotojų mokykla (ENG) atsako už pradinį ir tęstinį teismų administratorių ir darbuotojų mokymą.

GRAIKIJA

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNacionalinė magistratų mokykla (PPP) yra vieša įstaiga, kurios veiklą prižiūri Graikijos teisingumo ministerija. Ji organizuoja pradinį ir tęstinį teisėjų, įskaitant administracinės teisės teisėjų, mokymą.

VENGRIJA

Nacionalinė teisingumo taryba atsakinga už Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaspradinį ir tęstinį teisėjų mokymą.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasGeneralinė prokuratūra atsako už Vengrijos centrą, kuris rengia mokymus prokurorams ir prokuratūrų darbuotojams.

AIRIJA

Teisės studijų institutas teisėjams organizuoja mokymus, seminarus ir mokomąsias keliones. Šis institutas susijęs su Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAirijos teismų tarnyba.

ITALIJA

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAukščiausioji magistratų taryba atsako už pradinį ir tęstinį teisėjų ir valstybės prokurorų mokymą.

LATVIJA

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasLatvijos teisėjų mokymo centras (LJTC) buvo įkurtas teikti tęstinio mokymo paslaugas teisėjams, teismų darbuotojams, antstoliams ir kitų teisininkų profesijų atstovams.

LIETUVA

Teisėjų mokymą organizuoja Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNacionalinė teismų administracija.

LIUKSEMBURGAS

Už pradinį ir tęstinį teisėjų ir valstybės prokurorų mokymą atsako Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeisingumo ministerija.

MALTA

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasMokymo akademija teikia pradinio ir tęstinio teismų darbuotojų mokymo paslaugas, taip pat organizuoja kursus Generalinės prokuratūros darbuotojams.

NYDERLANDAI

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasOlandijos teisėjų mokymo ir studijų centras. Jis teikia tęstinio mokymo paslaugas:

 • teisėjams,
 • valstybės prokurorams,
 • teismų sekretoriams,
 • kitiems darbuotojams teisininkams.

LENKIJA

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasLenkijos nacionalinė teisėjų ir valstybės prokurorų mokykla atsako už pradinį ir tęstinį teisėjų ir valstybės prokurorų mokymą.

PORTUGALIJA

Pagrindinė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeisės studijų centro užduotis – pradinis ir tęstinis

 • teisėjų ir
 • valstybės prokurorų mokymas.

Šis centras taip pat teikia teisinio mokymo paslaugas

 • advokatams,
 • žemesnio rango advokatams,
 • kitų teisininkų profesijų atstovams.

RUMUNIJA

Teisėjų ir valstybės prokurorų pradinį ir tęstinį mokymą vykdo Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNacionalinis magistratų institutas.

SLOVAKIJA

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeismo akademija organizuoja pradinį ir tęstinį

 • teisėjų,
 • valstybės prokurorų ir
 • teismų darbuotojų mokymą.

SLOVĖNIJA

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeisėjų mokymo centras (JTC) atsako už pradinį ir tęstinį

 • teisėjų,
 • valstybės prokurorų,
 • valstybės advokatų,
 • kitų teismo darbuotojų mokymą.

ISPANIJA

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasVyriausiosios teisėjų tarybos Teisės akademija (Escuela Judicial) atsako už pirminį ir tęstinį teisėjų mokymą.

Teisingumo ministerijos Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasteisės studijų centras rengia prokurorus.

ŠVEDIJA

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNacionalinė teismų administracija atsako už tęstinį teisėjų mokymą.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŠvedijos prokuratūra atsako už tęstinį valstybės prokurorų mokymą.

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

Anglijoje ir Velse Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeisės studijų valdyba (JSB) atsako už

 • pradinį teisininkų, ką tik priimtų į naujas pareigas, taip pat prisiėmusių naują atsakomybę, mokymą;
 • tęstinį profesinį švietimą, skirtą teisininko profesine veikla užsiimančių asmenų žinioms ir įgūdžiams tobulinti;
 • pakeitimus ir modernizavimą, nustatant mokymo poreikius, taip pat mokymo programų sudarymą, atsižvelgiant į didelius teisės aktų ir teisingumo sistemos pakeitimus.

Škotijoje už teisėjų mokymą atsako Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeisės studijų komitetas.

Šiaurės Airijoje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeisės studijų valdyba yra už teisėjų mokymą atsakinga institucija.


Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.

Paskutinis naujinimas: 31/10/2012