Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Juristu apmācība valstu līmenī


Informācija par praktizējošo juristu apmācības organizēšanu dalībvalstīs. Apmācības kārtība ES dalībvalstīs, kas nodrošina apmācības kvalitāti un apmēru.


Valsts apmācības struktūras tiesnešiem

Valsts apmācības struktūras ir galvenās Eiropas tiesiskās apmācības nodrošinātājas tiesnešiem. Skolas, kas nodrošina sākotnējo apmācību un tālākapmācību, pastāv 16 dalībvalstīs. Citās valstīs apmācību organizē tieslietu ministrija, tiesu iestāžu padome vai tiesu dienesti.

Tiesu darbinieku apmācības sistēmas dalībvalstīs

Valstu Tieslietu ministrijas un tiesas ir galvenās struktūras, kas rīko tiesu iestāžu darbinieku mācības ES dalībvalstīs. Dažās dalībvalstīs šo uzdevumu pilda tiesiskās apmācības akadēmijas vai tiesu iestāžu struktūrvienības, piemēram, tiesu iestāžu padomes un prokuroru biroji.

Juristu apmācības sistēmas dalībvalstīs

Advokātu asociācijas, privātprakses biroji vai juridisko pakalpojumu sabiedrības, mācību pakalpojumu sniedzēji un universitātes ir galvenie juristu apmācības pasākumu rīkotāji ES dalībvalstīs. Dažās dalībvalstīs šo uzdevumu pilda apelācijas tiesas un Tieslietu ministrija. Tālākizglītības uzraudzību, ja tāda ir paredzēta, nodrošina advokātu asociācijas.


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.

Lapa atjaunināta: 01/02/2020