Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

Mogħdija tan-navigazzjoni

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

It-taħriġ tal-professjonisti legali fil-livell nazzjonali


Informazzjoni dwar l-organizzazzjoni ta’ taħriġ nazzjonali tal-ġuristi. Arranġamenti għal taħriġ fil-pajjiżi tal-UE jiggarantixxu l-kwalità u l-iskala tat-taħriġ.


Strutturi ta' taħriġ nazzjonali għall-ġudikatura

L-istrutturi nazzjonali tat-taħriġ huma l-fornituri ewlenin tat-taħriġ ġudizzjarju Ewropew għall-ġudikatura. L-iskejjel li jipprovdu taħriġ inizjali u kontinwu jeżistu f'16-il Stat Membru. Fi Stati Membri oħrajn, it-taħriġ jiġi organizzat mill-Ministeru tal-Ġustizzja, mill-Kunsill għall-Ġudikatura jew mis-servizzi tal-Qorti.

Is-sistemi tat-taħriġ tal-persunal tal-Qorti fl-Istati Membri

Il-Ministeri Nazzjonali tal-Ġustizzja u l-qrati huma l-organizzaturi ewlenin tat-taħriġ tal-persunal tal-qorti fl-Istati Membri tal-UE. Fi Stati Membri oħra dan il-kompitu jitwettaq minn akkademji ġudizzjarji jew strutturi ġudizzjarji bħal Kunsilli u Uffiċċji tal-Prosekuturi.

Sistemi ta' taħriġ tal-avukati fl-Istati Membri

L-Assoċjazzjonijiet tal-Avukatura, l-uffiċċji privati jew id-ditti legali, il-fornituri tat-taħriġ u l-universitajiet huma l-organizzaturi ewlenin tal-perjodu ta’ induzzjoni tal-avukati fl-Istati Membri tal-UE. F’xi Stati Membri, dan il-kompitu jitwettaq mill-Qrati ta' Appell u mill-Ministeru tal-Ġustizzja. Is-superviżjoni tat-taħriġ kontinwu, fejn dan jeżisti, hija żgurata mill-Kamra tal-Avukati.


Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.

L-aħħar aġġornament: 01/02/2020