Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Odborná príprava právnikov na vnútroštátnej úrovni


Informácie o organizovaní národnej odbornej prípravy odborníkov v oblasti práva. Kvalita a rozsah odbornej prípravy sa v krajinách EÚ zabezpečuje opatreniami v oblasti odbornej prípravy.


Vnútroštátne štruktúry odbornej justičnej prípravy

Vnútroštátne štruktúry odbornej prípravy sú hlavnými poskytovateľmi európskej odbornej justičnej prípravy v oblasti súdnictva. Školy poskytujúce počiatočnú a ďalšiu odbornú prípravu existujú v 16 členských štátoch. V ostatných štátoch je odborná príprava organizovaná ministerstvom spravodlivosti, súdnou radou alebo súdnymi službami.

Systémy odbornej prípravy súdnych úradníkov v členských štátoch

Hlavnými organizátormi odbornej prípravy zamestnancov súdov v členských štátoch EÚ sú národné ministerstvá spravodlivosti a súdy. V iných členských štátoch túto úlohu plnia justičné akadémie alebo justičné štruktúry, ako sú napríklad súdne rady a prokuratúry.

Systémy odbornej prípravy právnikov v členských štátoch

Hlavnými organizátormi obdobia po nástupe do praxe v členských štátoch EÚ sú advokátske komory, súkromné praxe alebo právnické firmy, poskytovatelia odbornej prípravy a univerzity. V niektorých členských štátoch túto úlohu plnia odvolacie súdy a ministerstvo spravodlivosti. Ak existuje ďalšia odborná príprava, tak dohľad na ňou zabezpečuje advokátska komora.


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.

Posledná aktualizácia: 01/02/2020