Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

Cale de navigare

 • Prima pagină
 • ...
 • ...
 • Protejarea consumatorilor împotriva clauzelor contractuale abuzive (93/13)

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Conținutro_text of the directive

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva protejează consumatorii din Uniunea Europeană (UE) împotriva clauzelor și a condițiilor abuzive care ar putea fi incluse într-un contract standard pentru bunurile și serviciile pe care le achiziționează aceștia. Actul introduce conceptul de „bună credință”, pentru a evita orice dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile reciproce.

ASPECTE-CHEIE

 • Bunurile și serviciile implicate, împrejurările tranzacției și toate celelalte clauze și condiții determină dacă o prevedere contractuală este echitabilă sau nu.
 • Această evaluare nu ia în considerare prețul propriu-zis plătit pentru bunuri sau servicii, decât dacă clauza respectivă este redactată neclar.
 • Directiva conține o listă de condiții abuzive. Printre acestea se numără obligarea consumatorilor să plătească despăgubiri nerezonabile sau să respecte clauze pe care nu au avut timp să le înțeleagă pe deplin înainte de semnarea contractului.
 • Toate contractele scrise trebuie formulate într-un limbaj simplu și inteligibil. În cazul în care există îndoieli cu privire la sensul unei clauze, aceasta ar trebui interpretată într-un mod favorabil pentru consumator.
 • Condițiile considerate abuzive nu creează obligații pentru consumatori, dar celelalte clauze își mențin valabilitatea pentru ambele părți dacă restul contractului rămâne relevant și valabil.
 • Țările UE trebuie să acționeze pentru a garanta luarea măsurilor necesare pentru împiedicarea utilizării în continuare a clauzelor abuzive în contracte.
 • Organizațiile sau persoanele fizice care au un interes legitim în protecția drepturilor consumatorilor se pot adresa instanței pentru a determina dacă o condiție contractuală este abuzivă.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Începând cu 16 aprilie 1993.

CONTEXT

Linkul se deschide într-o fereastră nouăPagina referitoare la clauzele contractuale abuzive pe site-ul Comisiei Europene.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva Linkul se deschide într-o fereastră nouă93/13/CEE

16.4.1993

31.12.1994

Linkul se deschide într-o fereastră nouăJO L 95, 21.4.1993, pp. 29-34

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva Linkul se deschide într-o fereastră nouă2011/83/UE

12.12.2011

13.12.2013

Linkul se deschide într-o fereastră nouăJO L 304, 22.11.2011, pp. 64-88

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. Linkul se deschide într-o fereastră nouă2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului („Regulamentul privind cooperarea în materie de protecție a consumatorului”) (Linkul se deschide într-o fereastră nouăJO L 364, 9.12.2004, pp. 1-11).


Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.

Ultima actualizare: 08/08/2018