Rikoksen uhri

Palauta

Rikoksen uhrilla on tiettyjä oikeuksia. Ne liittyvät toisaalta epäiltyyn kohdistuviin rikosoikeudellisiin menettelyihin ja toisaalta uhrille kuuluviin korvauksiin, suojeluun ja apuun. Oikeudet vaihtelevat EU:ssa jäsenvaltioittain.


Rikoksen uhri

Rikoksen uhrien tilanteeseen ja heidän oikeuksiensa suojeluun on kiinnitetty viime vuosina yhä enemmän huomiota sekä koko unionin tasolla että jäsenvaltioissa. Tällä sivustolla on tietoa EU:n ja jäsenvaltioiden lainsäädännöstä.

Alasivuilla käsitellään muun muassa seuraavia aiheita:


Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.

Päivitetty viimeksi: 06/10/2020