Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Жертви на престъпления


Ако сте станали жертва на престъпление, разполагате с редица права. Те могат да се отнасят до производството срещу извършителя (наказателното производство) или до обезщетението, мерките за защитата или подпомагането на жертвите. Тези права се различават в зависимост от това за коя държава членка на ЕС става дума.


Жертви на престъпления

През последните години ситуацията на жертвите на престъпления и защитата на техните права бяха обект на повишено внимание от страна на Европейския съюз (ЕС) и на неговите държави членки. От тази страница на портала може да намерите информация както за правото на ЕС, така и за правото на държавите членки.

Моля, посетете съответните подстраници, ако искате да намерите повече информация относно:


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация: 06/10/2020