Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Θύματα αξιόποινων πράξεων


Εάν είστε θύμα αξιόποινης πράξης, έχετε ορισμένα δικαιώματα. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνονται στη διαδικασία κατά του δράστη (ποινική διαδικασία) ή να αφορούν αποζημίωση, προστασία και συνδρομή. Τα δικαιώματα αυτά διαφέρουν μεταξύ των διάφορων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).


Θύματα αξιόποινων πράξεων

Τα τελευταία χρόνια, η κατάσταση των θυμάτων αξιόποινων πράξεων και η προστασία των δικαιωμάτων τους έτυχε αυξημένης προσοχής στο επίπεδο τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και των κρατών μελών της. Μέσω της παρούσας σελίδας της δικτυακής πύλης, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες τόσο για το δίκαιο της ΕΕ όσο και για το δίκαιο των κρατών μελών.

Μπορείτε να συμβουλευθείτε τις σχετικές επιμέρους σελίδες για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με:


Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/10/2020