Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kuriteoohvrid


Kui Te olete langenud kuriteo ohvriks, on Teil teatavad õigused ja seda nii teo toimepanija suhtes algatatud menetluses (kriminaalmenetluses) kui ka seoses hüvitamise, kaitse ja abiga. Need õigused on Euroopa Liidu liikmesriigiti erinevad.


Kuriteoohvrid

Viimastel aastatel on kuriteoohvrite olukorrale ja nende õiguste kaitsele pööratud järjest rohkem tähelepanu nii Euroopa Liidu kui ka liikmesriikide tasandil. Portaali selle lehe kaudu leiate teavet nii ELi kui ka liikmesriikide õiguse kohta.

Eri veebilehtedelt leiate täiendavat teavet järgmiste teemade kohta:


Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.

Viimati uuendatud: 06/10/2020