Navigointipolku

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rikoksen uhri


Rikoksen uhrilla on tiettyjä oikeuksia. Ne liittyvät toisaalta epäiltyyn kohdistuviin rikosoikeudellisiin menettelyihin ja toisaalta uhrille kuuluviin korvauksiin, suojeluun ja apuun. Oikeudet vaihtelevat EU:ssa jäsenvaltioittain.


Rikoksen uhri

Rikoksen uhrien tilanteeseen ja heidän oikeuksiensa suojeluun on kiinnitetty viime vuosina yhä enemmän huomiota sekä koko unionin tasolla että jäsenvaltioissa. Tällä sivustolla on tietoa EU:n ja jäsenvaltioiden lainsäädännöstä.

Alasivuilla käsitellään muun muassa seuraavia aiheita:


Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.

Päivitetty viimeksi: 06/10/2020